Determining Accuracy of IN05 Index and Its Improvement

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:17:12Z
dc.date.available 2017-05-11T11:17:12Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1804-5081 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67670
dc.description.abstract The IN05 index is probably the only one model in the world that predicts economic value added (EVA). Determining a positive or negative EVA is conducted based the level of return on equity (ROE). The threshold of the level depends on the changing value of implicit cost of equity (re). The Czech economy has undergone many changes including the economic crisis during the ten years following the creation of the IN05 index. This research uses financial data of 1,224 companies in the manufacturing sector. A very low current prediction power of IN05 was detected in prediction of prosperity. The main benefit of the research is finding a way to increase accuracy of economic value added prediction. eng
dc.format p. 5-18 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Financial Assets and Investing, volume 7, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject IN05 index eng
dc.subject prosperity eng
dc.subject economic value added eng
dc.subject ROE eng
dc.subject IN05 index cze
dc.subject prosperita cze
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cze
dc.subject ROE cze
dc.title Determining Accuracy of IN05 Index and Its Improvement eng
dc.title.alternative Stanovení přesnosti indexu IN05 a její zlepšení cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Index IN05 je pravděpodobně celosvětově jediný model, který predikuje ekonomickou přidanou hodnotu (EVA). Stanovení kladné či záporné EVA je spojeno s dosaženou výší rentability vlastního kapitálu (ROE). Hranice ROE potřebná pro dosažení EVA závisí na měnící se hodnotě implicitních nákladů vlastního kapitálu (re). Česká ekonomika prošla mnoha změnami včetně ekonomické krize během deseti let od doby vytvoření tohoto modelu. Toto šetření pracuje s finančními daty 1224 podniků zpracovatelského průmyslu. Byla zjištěna velice nízká predikční schopnost tohoto modelu při predikci prosperity. Hlavním přínosem tohoto šetření je nalezení způsobu pro zvýšení přesnosti IN05 při predikci ekonomické přidané hodnoty. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/64632956/FAI2016_02-01.pdf
dc.identifier.obd 39877906 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account