Popular Songs in the English Classroom in Czech Lower-Secondary and Secondary Education

Show simple item record

dc.contributor.author Zitková, Helena cze
dc.contributor.author Vít, Marek cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:17:04Z
dc.date.available 2017-05-11T11:17:04Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2336-3347 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67668
dc.description.abstract We believe that popular songs in ELT have great potential. While they are accessible and easy to work with (Murphey, 1992), they may help to develop all aspects of communicative competence (linguistic, socio-linguistic and pragmatic according to CEFR, 2001) and, at the same time, involve all learning domains, i.e. cognitive, affective and psychomotor (Anderson; Krathwohl 2001; Bloom; Krathwohl 1964; Dave 1967). To find out whether the potential of popular songs might be fully exploited in ELT, we carried out a research the aim of which was to survey the situation in Czech lower-secondary and secondary English classrooms. The findings are presented in our paper. eng
dc.format p. 138-141 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, volume 3, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject music in ELT eng
dc.subject communicative competence eng
dc.subject learning domains eng
dc.subject hudba ve výuce anglického jazyka cze
dc.subject komunikační kompetence cze
dc.subject domény učení cze
dc.title Popular Songs in the English Classroom in Czech Lower-Secondary and Secondary Education eng
dc.title.alternative Populární písně v hodinách anglického jazyka na II. stupni českých základních škol a na středních školách cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Věříme, že využívání populárních písní v hodinách anglického jazyka disponuje velkým potenciálem. Jsou velice dobře dostupné a snadno se s nimi pracuje (Murphey, 1992), mohou rozvíjet všechny aspekty komunikační kompetence (lingvistickou, sociolingvistickou i pragmatickou dle CEFRu, 2001) a zahrnují všechny domény učení, to je kognitivní, afektivní a psychomotorickou (Anderson; Krathwohl 2001; Bloom; Krathwohl 1964; Dave 1967). Abychom zjistili, zda je potenciál populárních písní plně využit v hodinách angličtiny, zrealizovali jsme výzkum, jehož cílem bylo zmapovat situaci v českých školách (na II. stupni ZŠ a SŠ). Výsledky výzkumu jsou prezentovány v našem článku. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://pdf2.uhk.cz/hkjas/pi/vol3nr1_2016.pdf#page=138
dc.identifier.obd 39877894 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account