Stanovení glutathionu a glutathiondisulfidu v biologických vzorcích

Show simple item record

dc.contributor.author Kanďár, Roman cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:14:23Z
dc.date.available 2017-05-11T11:14:23Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 0009-2770 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67635
dc.description.abstract V přehledném článku jsou diskutovány metody stanovení glutathionu a glutathiondisulfidu. Důležitým tématem tohoto přehledného článku je vhodná příprava vzorku před analýzou, která je zcela zásadní. Úloha glutathionu jako ukazatele oxidačního stresu je malá, avšak schopnost glutathionu adekvátně reagovat na oxidační stres zvýšením obsahu jeho oxidované formy, zejména glutathiondisulfidu, je významná. Proto tedy metody, které dokáží správně kvantifikovat obě formy glutathionu jsou podstatné k monitorování oxidačního stresu u lidí. cze
dc.format p. 754-760 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Chemické listy, volume 110, issue: 11 cze
dc.rights open access cze
dc.subject glutathion cze
dc.subject glutathiondisulfid cze
dc.subject oxidační stres cze
dc.subject glutathione eng
dc.subject glutathione disulfide eng
dc.subject oxidative stress eng
dc.title Stanovení glutathionu a glutathiondisulfidu v biologických vzorcích cze
dc.title.alternative Determination of glutathione and glutathione disulfide in biological samples eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated In the present review, methods for the determination of glutathione and glutathione disulfide are discussed. The main topic of this review is the suitable sample preparation prior to analysis which is absolutely crucial. The role of glutathione as a marker of oxidative stress is small; however, the ability of glutathione to adequately respond to oxidative stress by increasing the content of its oxidized form, especially glutathione disulfide, is meaningful. Therefore, methods that can properly quantify both forms of glutathione are essential to monitor the oxidative stress in humans. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.wos 000390899000002
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85003728141
dc.identifier.obd 39877613 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account