Possibilities for removal of chlorinated dye Mordant Blue 9 from model waste water

Show simple item record

dc.contributor.author Šimek, Miroslav cze
dc.contributor.author Mikulášek, Petr cze
dc.contributor.author Kalenda, Petr cze
dc.contributor.author Weidlich, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:13:45Z
dc.date.available 2017-05-11T11:13:45Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0366-6352 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67628
dc.description.abstract This comparative study focused on the different methods used for the treatment of model waste water polluted with the chlorinated acid dye Mordant Blue 9. Low-cost and commercially available ionic liquids - benzalkonium chloride and Aliquat 336 - were applied as liquid ion-exchangers to precipitate the Mordant Blue 9 by way of ion pair formation between the bulky ammonium cations of ionic liquids and anions of the above dye. The decolorisation efficiency of the ionic liquid application and the effect on reduction of the absorbance, adsorbable organic halogens, chemical oxygen demand and biological oxygen demand were compared with the conventional coagulation, sorption and Fenton oxidation techniques. (C) 2015 Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences eng
dc.format p. 470-476 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Chemical Papers, volume 70, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject AOX eng
dc.subject Fenton oxidation eng
dc.subject adsorption eng
dc.subject ionic liquid eng
dc.subject ion pair eng
dc.subject coagulation eng
dc.subject AOX cze
dc.subject oxidační Fentonové techniky cze
dc.subject adsorpce cze
dc.subject iontové kapaliny cze
dc.subject koagulace cze
dc.title Possibilities for removal of chlorinated dye Mordant Blue 9 from model waste water eng
dc.title.alternative Možnosti odstranění chlorovaného barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Uvedená srovnávací studie je zaměřena na různé metody používané pro odstraňování barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod. Nízkonákladové a komerčně dostupné iontové kapaliny – benzalkoniumchlorid a Aliquat 336 – byly použity jako kapalné iontoměniče, za účelem vysrážení výše uvedeného barviva prostřednictvím tvorby iontových párů mezi objemnými amonnými kationty iontových kapalin a anionty barviva. Účinnost odbarvování při použití iontové kapaliny a její vliv na snížení absorbance, adsorbovatelných organických halogenů, chemické a biologické spotřeby kyslíku byly porovnány s konvenční koagulací, sorpcí a oxidačními Fentonovými technikami. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1515/chempap-2015-0225 eng
dc.identifier.wos 000379598300008
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84959421281
dc.identifier.obd 39877577 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account