High throughput method for multielemental analysis of horse hair by oa TOF-ICP-MS

Show simple item record

dc.contributor.author Návesník, Jakub cze
dc.contributor.author Krejčová, Anna cze
dc.contributor.author Černohorský, Tomáš cze
dc.contributor.author Pátková, Aneta cze
dc.contributor.author Petrovická, Iveta cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:12:35Z
dc.date.available 2017-05-11T11:12:35Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0366-6352 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67616
dc.description.abstract An approach for high throughput reliable multielemental analysis of trace elements in a large number of horse hair samples was designed. Suitability of time-of-flight mass spectrometer (oaTOF-ICP-MS) for fast determination of unlimited numbers of isotopes in the low volume samples was demonstrated. Due to quasi-simultaneous capability of the oaTOF-ICP-MS the large number of highly valuated data with unaffected isotopic ratio in a very short time could be obtained. The choice of horse hair was obvious because of easy reachability and clear conception about horse nutritional habits and stabling. Such large data set with preserved isotopic ratios is ideal for statistical evaluation which could reveal some interesting interconnection between elemental composition of horse hair and the way of stabling, feeding, etc. Statistical treatment of the data is not a part of this study and will be presented later. We collected one hundred horse hair samples from horse stables through Czech Republic. Samples were washed by optimized washing process to eliminate exogenic contamination prior to digestion and following analysis. A determination of 36 elements (As, Au, B, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Ho, La, Li, Lu, Nd, Ni, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, Tb, Te, Tm, U, V, Y, Yb) in horse hair by oaTOF-ICP-MS was optimized. A throughput of 100 samples with unlimited numbers of isotopes per 6 h was achieved. Proposed very fast multielemental method preserves isotopic ratios, and therefore, is undoubtedly highly suitable for statistical studies. Detection limits of the proposed method ranged from 0.13 μg kg−1 (Eu, Gd, Tm) to 27.9 μg kg−1 (Au), except for Ni (48.5 μg kg−1) that is probably affected by contamination raised from nickel cones. eng
dc.format p. 1-8 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Chemical Papers, volume 70, issue: 12 eng
dc.rights embargoed access eng
dc.subject High throughput method eng
dc.subject Multielemental analysis eng
dc.subject ICP-MS eng
dc.subject Horse hair eng
dc.title High throughput method for multielemental analysis of horse hair by oa TOF-ICP-MS eng
dc.title.alternative Vysoce účinná oaTOF-ICP-MS analýza koňských žíní cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Byla navržena vysoce výkonná spolehlivá multielementární analýza stopových prvků ve vzorcích koňských žíní. Byla prokázána vhodnost hmotnostního spektrometru time-of-flight (oaTOF-ICP-MS) pro rychlé určení neomezeného počtu izotopů ve vzorcích malého objemu. Vzhledem k kvazi-simultánní schopností oaTOF-ICP-MS bylo možno získat ve velmi krátkém čase velké množství cenných dat s neovlivněnými izotopovými poměry. Bylo analyzováno sto vzorků žíní ze stájí v České republice. Vzorky byly promyty optimalizovaným pracím postupem k odstranění exogenní kontaminace a následně mineralizovány. oaTOF-ICP-MS stanovení 36 prvků (As, Au, B, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Ho, La, Li, Lu, Nd, Ni, Pb, Pd, pr, Pt, Rb, Sb, Sc, Sm, Ta, Tb, Te, Tm, U, v, Y, Yb) byl optimalizováno a bylo dosaženo průchodnosti 100 vzorků s neomezeným počtem izotopů za 6 hodin. Detekční limity navrhovaného postupu byly v rozmezí od 0,13 ug kg-1 (Eu, Gd, Tm) na 27,9 ug kg-1 (Au), s výjimkou pro Ni (48,5 ug kg-1), který je pravděpodobně ovlivněny použitím niklových kónusů ve spektrometru. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/s11696-016-0090-7
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85001555448
dc.identifier.obd 39877426 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account