Pokroky v současné vysokoúčinné kapalinové chromatografii.

Show simple item record

dc.contributor.author Jandera, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:08:41Z
dc.date.available 2017-05-11T11:08:41Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1210-7409 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67570
dc.description.abstract I když HPLC jev současné době dobře zavedenou, široce používanou separační technikou téměř ve všech oblastech kde se uplatňuje moderní analytická chemie, především v klinické, farmaceutické, environmentální, průmyslové, soudní analýzy, analýzy potravin a živých organizmů, včetně různých "omics" oblastí, nelze její vývoj ani po více než sto letech považovat za zcela uzavřený. Stále se objevují významné novinky, rozšiřující její aplikační možnosti pro analýzy nových typů vzorků. Zvyšuje se počet látek, které lze současně analýzovat v jednom experimentu. Největší pokrok se projevuje ve vývoji nových separačních médií urychlující analytické postupy, zvyšující účinnost, rychlost a selektivitu separace cze
dc.format p. 8-10 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof CHEMagazín, volume 26, issue: 2 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Pokroky cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cze
dc.subject chromatografické kolony cze
dc.subject HILIC eng
dc.subject monolithic columns eng
dc.subject two-dimensional HPLC eng
dc.subject core-shell particles eng
dc.subject hydrosilated silica eng
dc.title Pokroky v současné vysokoúčinné kapalinové chromatografii. cze
dc.title.alternative ADVANCES IN HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Last trends in contemporary HPLC are reviewed, focused on novel column types packed with superficially porous particles, hydrosilated silica gel and monolithic columns, with special attention to HILIC chromatography of polar compounds and to two-dimensional HPLC. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39877167 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account