The effect of processing temperature on microbial safety and antioxidant activity of minimally processed “raw food”

Show simple item record

dc.contributor.author Brožková, Iveta cze
dc.contributor.author Červenka, Libor cze
dc.contributor.author Dvořáková, Veronika cze
dc.contributor.author Michálková, Kateřina cze
dc.contributor.author Velichová, Helena cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:08:18Z
dc.date.available 2017-05-11T11:08:18Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1336-8672 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67565
dc.description.abstract The assessment of the effect of dehydration temperatures (40 °C, 50 °C, and 60 °C) on the microbiological quality, antioxidant activity and oxidative stability of lipids of buckwheat-based inimally processed “raw food” (MPRF) was performed. Buckwheat flakes with various ingredients were soaked in sterile distilled water for 20 h, then MPRF samples were formed and dehydrated at constant temperature. Total viable counts, coliform, fungi, yeasts and aerobic spore-forming bacteria counts were evaluated in dehydrated products. While fungi were effectively reduced at all drying temperatures, higher total viable and coliform counts were found in MPRF samples after drying at 40 °C and 50 °C. Generally, antioxidant activity of MPRF samples did not significantly differ, and superoxide dismutase activity remained constant with the increase of drying temperature. The inhibition of lipid peroxidation was significantly higher in MPRF samples dehydrated at 40 °C than in those dehydrated at higher temperatures. Lipid oxidation stability measured by peroxide value, conjugated dienes content and thiobarbituric acid-reactive substances assay was not substantially affected during the dehydration process. Preparing MPRF by dehydration at 40 °C and 50 °C was considered as representing a microbial hazard whereas overall antioxidant activity was found to be minimally influenced by the dehydration temperatures. eng
dc.format p. 352-360 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Food and Nutrition Research, volume 55, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject minimal processing eng
dc.subject microbial hazard eng
dc.subject antioxidant eng
dc.subject lipid stability eng
dc.subject dehydration temperature eng
dc.subject Minimální opracování cze
dc.subject mikrobiální riziko cze
dc.subject antioxidant cze
dc.subject stabilita lipidů cze
dc.subject teplota dehydratace cze
dc.title The effect of processing temperature on microbial safety and antioxidant activity of minimally processed “raw food” eng
dc.title.alternative Vliv teploty sušení na mikrobiologickou kvalitu and antioxidační aktivitu minimálně opracované "raw" stravy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V této práci byl hodnocen viv teploty sušení (40, 50 a 60°C) na mikrobiologickou kvalitu, antioxidační aktivitu a oxidační stabilitu lipidů u stravy na bázi pohanky určené pro "raw" dietu (MPRF). Pohankové vločky s přídavkem dalších ingrediencí bylo namočeno ve sterilní vodě po dobu 20 h, následované formováním vzorků a sušením při konstantní teplotě. Kvalita usušených vzorků byla hodnocena na základě celkových počtů mikroorganismů, koliformní bakterií, plísní, kvasinek a aerobních sporotvorných bakterií. Počtet plísní byl redokován u všech sušených vzorků, vzorky sušené při 40°C a 50°C obsahovaly vysoké počty mikroorganismů. Obecně lze říci, že antioxidační aktivity vzorků byla nezávislá na teplotě sušení, aktivita superoxid dismutásy také vykazovala stailní hodnoty. Dehydratační proces neměl významný vliv na oxidační stabilitu lipidů měřené peroxidovým číslem, obsahem konjugovaných dienů a TBARS. Příprava MPRF sušením při 40°C a 50°C představuje vážné zdravotní riziko vzhledem k vysokému počtu detekovaných mikroorganismů, zatímco antioxidační aktivita byla minimálně ovlivněná teplotou sušení. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus Published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.vup.sk/en/index.php?mainID=2&navID=34&version=2&volume=55&article=2037
dc.identifier.wos 000390335200008
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85006041992
dc.identifier.obd 39877121 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account