Presence of Arcobacter species in pet cats and dogs in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Pejchalová, Marcela cze
dc.contributor.author Žabčíková, Simona cze
dc.contributor.author Šilhová, Lucie cze
dc.contributor.author Šilha, David cze
dc.contributor.author Brožková, Iveta cze
dc.contributor.author Haslova, M. cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:07:52Z
dc.date.available 2017-05-11T11:07:52Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0375-8427 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67559
dc.description.abstract This study was conducted to evaluate the occurrence of the genus Arcobacter in cats and dogs in the Czech Republic. These animals may be carriers of the bacteria and potential sources of human infection. Oral smears were collected from animals using smear swabs and brushes. Based on previous studies, commercially available DNA kits were used for DNA isolation. Samples were analysed using polymerase chain reaction (PCR) and evaluated using gel electrophoresis. Overall, 178 oral smears were tested, of which 108 were from dogs and 70 were from cats. Out of all smears, five were positive, of which four samples were from dogs and one from a cat. In all five positive cases, PCR confirmed the presence of Arcobacter butzleri. In follow-up sampling, the presence of Arcobacter butzleri was demonstrated in two samples from a dog. eng
dc.format p. 449-455 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Česká akademie zemědělských věd eng
dc.relation.ispartof Veterinární medicína, volume 61, issue: 8 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Arcobacter butzleri eng
dc.subject cat eng
dc.subject dog eng
dc.subject polymerase chain reaction eng
dc.subject oral smears eng
dc.subject Arcobacter butzleri cze
dc.subject kočka cze
dc.subject pes cze
dc.subject polymarázová řetězová reakce cze
dc.subject stěr z tlamy cze
dc.title Presence of Arcobacter species in pet cats and dogs in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Výskyt bakterií rodu Arcobacter u domácích mazlíčků – koček a psů v ČR cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá zhodnocením výskytu Arcobacter spp. u koček a psů v České republice. Tato zvířata mohou být přenašeči sledovaných bakterií a zároveň potenciálními zdroji lidské infekce. Zvířatům byly pomocí stěrových tamponů a kartáčků odebrány bukální stěry. Na základě předchozích studií byly pro izolaci DNA použity komerčně dostupné DNA kity. Vzorky byly analyzovány pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) a vyhodnocovány gelovou elektroforézou. Celkem bylo testováno 178 vzorků, z čehož 108 vzorků pocházelo od psů a 70 vzorků od koček. Ze všech stěrů bylo 5 pozitivních. Ve čtyřech případech vzorek pocházel od psa, v jednom od kočky. Pomocí PCR byla ve všech pěti případech potvrzena přítomnost Arcobacter butzleri. Při opakovaném odběru vzorků byla přítomnost arkobakterů prokázána u jednoho vzorku pocházejícího od psa. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.17221/273/2015-VETMED eng
dc.identifier.wos 000383993100006
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85017180021
dc.identifier.obd 39877083 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account