Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti modrofialových kasiteritových pigmentů

Show simple item record

dc.contributor.author Karolová, Lucie cze
dc.contributor.author Dohnalová, Žaneta cze
dc.contributor.author Luxová, Jana cze
dc.contributor.author Trojan, Jakub cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:07:25Z
dc.date.available 2017-05-11T11:07:25Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 0037-637X cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67553
dc.description.abstract Tento výzkum se zabývá kasiteritovými pigmenty, ve kterých byly jako barvící příměsi použity ionty kobaltu a titanu a jako nábojově kompenzující ionty byly do reakčních směsí dodávány ionty P5+. U pigmentů byl zkoumán vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti vybraných kasiteritových pigmentů. cze
dc.format p. 147-152 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Sklář a keramik, volume 7-8, issue: srpen cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kasiterit cze
dc.subject XRD cze
dc.subject modrofialové pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject cassiterite eng
dc.subject XRD eng
dc.subject blue-violet pigments eng
dc.subject colour properties eng
dc.title Vliv způsobu přípravy na barevné vlastnosti modrofialových kasiteritových pigmentů cze
dc.title.alternative The Effect of Preparation Method on Colour Properties of Blue-Violet Cassiterite Pigments eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated This research was focused on cassiterite pigments, where cobalt and titanium ions were used as a colouring admixtures and phosphorous ions were used as charge-compensating elements. For pigments the effect of preparation method on the colour properties of selected cassiterite pigments were investigated. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_014/Syntéza a charakterizace pokročilých materiálů pro chemické technologie a jiné aplikace cze
dc.identifier.obd 39877054 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account