Relative Explosive Strength of some Explosive Mixtures Containing Urea and/or Peroxides

Show simple item record

dc.contributor.author Hussein, Ahmed Khaled Mohamed cze
dc.contributor.author Zeman, Svatopluk cze
dc.contributor.author Suceska, Muhamed cze
dc.contributor.author Jungová, Marcela cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:05:18Z
dc.date.available 2017-05-11T11:05:18Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1007-7812 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67525
dc.description.abstract Several mixtures, based on urea derivatives and some inorganic oxidants, including also alumina, were studied by means of ballistic mortar techniques with TNT as the reference standard. The detonation pressure, P, detonation velocity, D, detonation energy, Q, and volume of gaseous product at standard temperature and pressure (STP), V, were calculated using Explo5 V6.3 thermochemical code. Performance of the mixtures studied was discussed in relation to their thermal reactivity, determined by means of differential thermal analysis (DTA). It is shown that the presence of hydrogen peroxide in the form of its complex with urea (i.e. as UHP) has a positive influence on the explosive strength of the corresponding mixtures which is linked to the hydroxy-radical formation in the mixtures during their initiation reaction. These radicals might initiate (at least partially) powdered aluminum into oxidation in the CJ plane of the detonation wave. Mixtures containing UHP and magnesium are dangerous because of potential auto-ignition eng
dc.format p. 22-27 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Huozhayao Xuebao/Chinese Journal of Explosives and Propellants, volume 39, issue: 5 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Ballistic mortar eng
dc.subject DTA eng
dc.subject Peroxides eng
dc.subject Perchlorates eng
dc.subject Nitrates eng
dc.subject Urea eng
dc.subject balistický moždíř cze
dc.subject DTA cze
dc.subject peroxidy cze
dc.subject perchloráty cze
dc.subject nitráty cze
dc.subject močovina cze
dc.title Relative Explosive Strength of some Explosive Mixtures Containing Urea and/or Peroxides eng
dc.title.alternative Relatívní síla výbuchu některých výbušných směsí obsahujících močovinu a/nebo peroxidy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Některé směsi na bázi derivátů močoviny a některých anorganických oxidačních činidel, včetně práškového hliníku, byly studovány pomocí balistického moždíře na TNT jako referenčního standardu. Detonační tlak, P, detonační rychlost, D, detonaci energie, Q, a objem plynných produktů při standardní teplotě a tlaku (STP), V, byly vypočteny za použití Explo5 V6.3 termochemického kódu. Výkon studovaných směsí byl diskutováno ve vztahu k jejich tepelné reaktivitě, stanovené pomocí diferenční termické analýzy (DTA). Je ukázáno, že přítomnost peroxidu vodíku ve formě jeho komplexu s močovinou (tj jako UHP), má pozitivní vliv na výkonnost odpovídajících směsí, což souvisí s hydroxy-radikály ve směsi během iniciační reakce. Tyto radikály mohou iniciovat (alespoň částečně), práškový hliník již v CJ rovině detonační vlny. Směsi, které obsahují UHP a hořčík jsou nebezpečné z důvodu možného samovznícení. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.14077/j.issn.1007-7812.2016.05.003
dc.project.ID SGS_2016_010/Chemie a technologie pokročilých organických sloučenin ? syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84994438786
dc.identifier.obd 39876935 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account