Analysis of the wheel and rail frictionless normal contact considering material parameters

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Yalcin cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:04:22Z
dc.date.available 2017-05-11T11:04:22Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2299-9965 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67512
dc.description.abstract Wheel and rail contact is a transport application of contact mechanics. Outputs of the contact interface are investigated in various perspectives. Examinations of the inputs are generally ignored, but there are assumptions that include material parameters. This study examines the material inputs and assumptions of the previous wheel and rail contact analyses. This study covers the comparison of different elastic material parameters and the effects of the elastic wheel assumption. eng
dc.format p. 95-103 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, volume 15, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject wheel-rail contact eng
dc.subject railway eng
dc.subject normal contact eng
dc.subject kontakt kolo-kolejnice cze
dc.subject železnice cze
dc.subject normálový kontakt cze
dc.title Analysis of the wheel and rail frictionless normal contact considering material parameters eng
dc.title.alternative Analýza normálového kontaktu kola a kolejnice bez tření se zřetelem na materiálové parametry cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Kontaktní mechanika nachází v železniční dopravě jednu významnou aplikaci, totiž kontakt kola a kolejnice. Často se vyšetřují výsledky kontaktních výpočtů v různých souvislostech, aniž se tolik hledí na rozbor vstupních parametrů: ty zahrnují mj. předpoklady o vlastnostech materiálu. V této práci se pozornost věnuje právě modelům a parametrům materiálu v analýzách kontaktu kola a kolejnice. Je zde uvedeno srovnání pro různé parametry elastického a plastického materiálu, zejména je zohledněn vliv zjednodušujícího předpokladu elasticity. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.17512/jamcm.2016.2.11
dc.relation.publisherversion http://amcm.pcz.pl/?id=view&volume=15&issue=2&article=11
dc.identifier.wos 000379428600011
dc.identifier.obd 39876882 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account