Osm let zkušeností s celoplošným novorozeneckým screeningem sluchu v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.author Škvrňáková, Jana cze
dc.contributor.author Burešová, Renáta cze
dc.contributor.author Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:04:00Z
dc.date.available 2017-05-11T11:04:00Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1213-0494 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67507
dc.description.abstract Účelem screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenců je včasné odhalení sluchové vady a v případě potřeby zahájení korekce sluchu. Autoři prezentují metodiku screeningového vyšetření sluchu v Pardubické nemocnici a počty vyšetřených novorozenců za osmileté období. Z celkového počtu vyšetřených novorozenců 12 633 byla diagnostikována středně těžká až těžká vada sluchu u 25 dětí. Na výběrovém souboru 500 novorozenců byl statisticky prokázán vztah klinického stavu a četnosti nevýbavných TEOAE u fyziologických a rizikových novorozenců. cze
dc.format p. 263-266 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Pediatrie pro praxi, volume 17, issue: 4 cze
dc.rights open access cze
dc.subject screening sluchu cze
dc.subject otoakustické emise cze
dc.subject výsledky cze
dc.subject fyziologický a rizikový novorozenec cze
dc.subject Hearing screening eng
dc.subject otoacoustic emissions eng
dc.subject results eng
dc.subject physiological and at-risk newborn eng
dc.title Osm let zkušeností s celoplošným novorozeneckým screeningem sluchu v Pardubicích cze
dc.title.alternative Eight years of experience with full neonatal hearing screening in Pardubice eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The purpose of hearing screening and rescreening in newborns is to detect any hearing defects, and if necessary, to initiate timely correction of hearing. The authors present the methodology of screening examinations in Pardubice hospital and the number of examined newborns in eight years. A total of 12,633 newborns were examined, 25 of whom were diagnosed with moderate to severe hearing impairment. In a selected group of 500 neonates was a statistically significant relationship between clinical status and frequency of absent TEOAE in physiological and at-risk infants. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://www.pediatriepropraxi.cz/archiv.php
dc.project.ID SGSFZS_2015003/Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie cze
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85011865861
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85011865861
dc.identifier.obd 39876865 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account