CUSTOMER CAPITAL AS A KEY FACTOR OF E-COMMERCE MARKET DEVELOPMENT

Show simple item record

dc.contributor.author Gottwald, Dalibor cze
dc.contributor.author Švadlenka, Libor cze
dc.contributor.author Pavlisová, Hana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:03:21Z
dc.date.available 2017-05-11T11:03:21Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1335-4205 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67498
dc.description.abstract The importance of customer satisfaction has always been crucial to development of every single market in general. E-commerce market has gained importance during the last few years – especially in terms of annual turnover of e-commerce market. This trend is the result of changes in customer behavior. Increasing customer loyalty is one of the keys to business success. Active customer policy is necessary for the development of the market in individual states. The central point of the issue is to find concrete social constructs which can explain customer behavior in recent years. The main objective of the research is to define the area of selected variables which can be regarded as crucial in the process of predicting development of e-commerce market. By using Theory of Planned Behavior (TPB), the dependence of development of e-commerce market on customer capital has been confirmed. Keywords: Communication, customer capital, e-commerce, B2C market. eng
dc.format p. 28-33 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), volume 18, issue: 3 eng
dc.rights open access eng
dc.subject communication eng
dc.subject customer capital eng
dc.subject e-commerce eng
dc.subject B2B market eng
dc.subject spoje cze
dc.subject zákaznický kapitál cze
dc.subject e-commerce cze
dc.subject trh B2B cze
dc.title CUSTOMER CAPITAL AS A KEY FACTOR OF E-COMMERCE MARKET DEVELOPMENT eng
dc.title.alternative Zákaznický kapitál jako klíčový faktor pro rozvoj e-commerce cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Spokojenost zákazníků byla vždy rozhodující pro rozvoj každého trhu. Trh e-commerce v posledních několika letech získává na stále větším významu - zejména z pohledu ročního obratu trhu e-commerce. Tento trend je důsledkem změn v chování zákazníků. Zvyšování loajality zákazníků je jedním z klíčů k úspěchu podnikání. Aktivní pro-zákaznická politika je nezbytná pro rozvoj trhu v jednotlivých státech. Ústředním bodem tohoto problému je najít konkrétní sociální konstrukty, které mohou vysvětlit chování zákazníků v posledních letech. Hlavním cílem výzkumu je definovat vybrané proměnné, které mohou být považovány za důležité v procesu předvídání vývoje trhu e-commerce. Použitím teorie plánovaného chování (TPB), byla prokázána závislost rozvoje trhu e-commerce na zákaznickém kapitálu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2016/3/3_2016en.pdf
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85009929209
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85009929209
dc.identifier.obd 39876792 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account