Strong interband Faraday rotation in 3D topological insulator Bi2Se3

Show simple item record

dc.contributor.author Ohnoutek, L. cze
dc.contributor.author Hakl, M. cze
dc.contributor.author Veis, M. cze
dc.contributor.author Piot, B. A. cze
dc.contributor.author Faugeras, C. cze
dc.contributor.author Martinez, G. cze
dc.contributor.author Yakushev, M. V. cze
dc.contributor.author Martin, R. W. cze
dc.contributor.author Drašar, Čestmír cze
dc.contributor.author Materna, A. cze
dc.contributor.author Strzelecka, G. cze
dc.contributor.author Hruban, A. cze
dc.contributor.author Potemski, M. cze
dc.contributor.author Orlita, M. cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:02:45Z
dc.date.available 2017-05-11T11:02:45Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2045-2322 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67490
dc.description.abstract The Faraday effect is a representative magneto-optical phenomenon, resulting from the transfer of angular momentum between interacting light and matter in which time-reversal symmetry has been broken by an externally applied magnetic field. Here we report on the Faraday rotation induced in the prominent 3D topological insulator Bi2Se3 due to bulk interband excitations. The origin of this non-resonant effect, extraordinarily strong among other non-magnetic materials, is traced back to the specific Dirac-type Hamiltonian for Bi2Se3, which implies that electrons and holes in this material closely resemble relativistic particles with a non-zero rest mass. eng
dc.format p. "19087-1"-"19087-7" eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Nature Publishing Group eng
dc.relation.ispartof Scientific Reports, volume 6, issue: January 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject solids eng
dc.subject tuhé látky cze
dc.title Strong interband Faraday rotation in 3D topological insulator Bi2Se3 eng
dc.title.alternative Silná mezipásová Faradayová rotace v 3D topologických izolátorech Bi2Se3 cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Faradayův jev je typický magneto-optický jev založený na přenosu momentu hybnosti mezi interagujícím zářením a hmotou, ve které je časově-reversní symetrie porušena působením vnějšího magnetického pole. V tomto příspěvku popisujeme Faradayovu rotaci vyvolanou v prominentním topologickém izolátoru Bi2Se3 v důsledku mezipásových přechodů. Původ tohoto nerezonančního jevu, který je neobvykle velký mezi nemagnetickými materiály, lze přisoudit specifickému Hamiltoniánu Dirakova typu, který definuje, že elektrony a díry v tomto materiálu se vlastnostmi blíží relativistickým částicím s nenulovou klidovou hmotností. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1038/srep19087 eng
dc.identifier.wos 000368112100001 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84954093031
dc.identifier.obd 39876719 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account