Simulation of the highest insured catastrophe losses using quantile function

Show simple item record

dc.contributor.author Pacáková, Viera cze
dc.contributor.author Jindrová, Pavla cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:02:02Z
dc.date.available 2017-05-11T11:02:02Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1998-0159 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67480
dc.description.abstract Catastrophe modelling and simulations are risk management tools using computer technology to help insurers, reinsurers and risk managers better assess the potential losses caused by natural and man-made catastrophes. This article aims to present methods for modelling and simulation of extreme insured losses using quantile function based on data caused the world natural catastrophes in time period 1970-2014, published in Swiss Re Sigma No2/2015. Our interest focuses particularly on the extreme observations in the upper tail of loss distributions. We have shown that it is possible to simulate the losses in upper tail of distribution without simulating the central values. This advantage will be used for simulation a few values of the highest insured losses in the world's natural catastrophes in the future. eng
dc.format p. 242-248 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, volume 10, issue: 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Extreme claims eng
dc.subject Pareto distribution eng
dc.subject Quantile function eng
dc.subject Simulation eng
dc.subject Weibull distribution eng
dc.subject Extrémní škody cze
dc.subject Pareto rozdělení cze
dc.subject quantilová funkce cze
dc.subject Weibullovo rozdělení cze
dc.title Simulation of the highest insured catastrophe losses using quantile function eng
dc.title.alternative Simulace nejvyšších pojištěných katastrofických škod užitím kvantilové funkce cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Modelování a simulace katastrofických událostí jsou vhodným nástrojem, pro řízení rizik s použitím výpočetní techniky, který pomáhá pojistitelům, zajistitelům a risk managementu lépe posoudit potenciální ztráty způsobené přírodními katastrofami a katastrofami způsobené lidskou činností. Tento článek si klade za cíl představit metody pro modelování a simulaci extrémních pojistných škod s využitím kvantilové funkce na základě dat o způsobených světových přírodních katastrofách v období 1970-2014, která byla zveřejněna v Swiss Re Sigma No2/2015. Náš zájem je soustředěn především na extrémní pozorování v horní části ocasu ztratové distribuční funkce. Ukážeme, že je možné simulovat škody v horní koncové části rozdělení bez simulování centrálních hodnot. Výsledky budou využity pro simulaci několika hodnot nejvyšších pojistných škod v oblasti světových přírodních katastrof v budoucnosti. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.naun.org/main/NAUN/mcs/2016/a622002-272.pdf
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84969135240
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84969135240
dc.identifier.obd 39876633 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account