Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack

Show simple item record

dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:01:00Z
dc.date.available 2017-05-11T11:01:00Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0028-4793 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67466
dc.description.abstract BACKGROUND: Ticagrelor may be a more effective antiplatelet therapy than aspirin for the prevention of recurrent stroke and cardiovascular events in patients with acute cerebral ischemia. METHODS: We conducted an international double-blind, controlled trial in 674 centers in 33 countries, in which 13,199 patients with a nonsevere ischemic stroke or high-risk transient ischemic attack who had not received intravenous or intraarterial thrombolysis and were not considered to have had a cardioembolic stroke were randomly assigned within 24 hours after symptom onset, in a 1:1 ratio, to receive either ticagrelor (180 mg loading dose on day 1 followed by 90 mg twice daily for days 2 through 90) or aspirin (300 mg on day 1 followed by 100 mg daily for days 2 through 90). The primary end point was the time to the occurrence of stroke, myocardial infarction, or death within 90 days. RESULTS: During the 90 days of treatment, a primary end-point event occurred in 442 of the 6589 patients (6.7%) treated with ticagrelor, versus 497 of the 6610 patients (7.5%) treated with aspirin (hazard ratio, 0.89; 95% confidence interval [CI], 0.78 to 1.01; P=0.07). Ischemic stroke occurred in 385 patients (5.8%) treated with ticagrelor and in 441 patients (6.7%) treated with aspirin (hazard ratio, 0.87; 95% CI, 0.76 to 1.00). Major bleeding occurred in 0.5% of patients treated with ticagrelor and in 0.6% of patients treated with aspirin, intracranial hemorrhage in 0.2% and 0.3%, respectively, and fatal bleeding in 0.1% and 0.1%. CONCLUSIONS: In our trial involving patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack, ticagrelor was not found to be superior to aspirin in reducing the rate of stroke, myocardial infarction, or death at 90 days. eng
dc.format p. 35-43 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof The new England journal of medicine, volume 375, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Ticagrelor eng
dc.subject Aspirin eng
dc.subject Acute Stroke eng
dc.subject Transient Ischemic Attack eng
dc.subject Ticagrelor cze
dc.subject aspirin cze
dc.subject akutní cévní mozkové příhody cze
dc.subject tranzientní ischemické ataky. cze
dc.title Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack eng
dc.title.alternative Ticagrelor versus aspirin u akutní cévní mozkové příhody či tranzientní ischemické ataky. cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Pozadí: Ticacrelor má účinnější antiagregační efekt než aspirin v rámci prevence recidivy CMP či jiné kardikovaskulární příhody u nemocných s akutní mozkovou ischemickou příhodou. Metody: V rámci mezinárodního dvojitě zaslepeného kontrolovaného šetření v 674 centrech ve 33 zemích, kterého se zúčastnilo 13 199 nemocných s lehčí ischemickou CMP či TIA s vysokým rizikem, kteří nebyli léčen trombolýzou a nebyla u nich zvažována embolizace z kardiálního zdroje. Nemocní byli randomizováni v průběhu prvých 24 hodin v poměru 1:1 a dostali ticegrelor (180 mg prvý den a pak 90 mg denně po 90 dnů) či aspirin (300 mg prvý den a pak 100 mg denně do 90 dnů). Primárním cílem byla doba, za kterou se objeví CMP, infarkt myokardu či úmrtí v průběhu 90 dnů. Výsledky: V průběhu 90 dnů léčby se primární cíl objevil u 442 z celkového počtu 6 589 (6.7%) nemocných léčených ticagrelorem versus 497 ze 6610 nemocných (7.5%) léčených aspirinem. Ischemická CMP se vyskytla u 385 nemocných léčených ticagrelorem (5.8%) a u 441 nemocných (6.7%) léčených placebem. Velké krvácení se vyskytlo u 0.5% léčených ticagrelorem a u 0.6% léčených aspirinem. Intrakraniální krvácení se vyskytlo u 0.2% resp. 0.3% a fatální krvácení v 0.1% u obou skupin. Závěr: Naše studie zahrnovala nemocné s akutní ischemickou CMP či TIA, ticagrelor však nebyl prokázán jako účinnější vůči aspirinu ve snížení počtu CMP, infarktu myokardu či úmrtí do 90 dnů od vzniku CMAP či TIA. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39877924 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account