Construction of an acetylcholinesterase sensor based on synthesized paramagnetic nanoparticles, a simple tool for neurotoxic compounds assay

Show simple item record

dc.contributor.author Kostelník, Adam cze
dc.contributor.author Kopel, Pavel cze
dc.contributor.author Čegan, Alexander cze
dc.contributor.author Pohanka, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:00:47Z
dc.date.available 2017-05-11T11:00:47Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1424-8220 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67463
dc.description.abstract Magnetic particles (MPs) are widely used in biological applications in recent years as a carrier for various molecules. Their big advantage is in repeated use of immobilized molecules including enzymes. Acetylcholinesterase (AChE) is an enzyme playing crucial role in neurotransmission and the enzyme is targeted by various molecules like Alzheimer drugs, pesticides and warfare agents. In this work, an electrochemical biosensor having AChE immobilized onto MPs and stabilized through glutaraldehyde molecule was proposed for assay of the neurotoxic compounds. The prepared nanoparticles were modified by pure AChE and they were used for the measurement anti-Alzheimer drug galantamine and carbamate pesticide carbofuran. All measurements were carried out using screen-printed sensor with carbon working, silver reference and carbon auxiliary electrode. Standard Ellman´s assay was used for validation measurement of both inhibitors. Part of this work was elimination of reversible inhibitors represented by the galantamine from active site of AChE. For this purpose, we used lower pH to get original activity of AChE after inhibition by galantamine. We also observed decarbamylation of AChE-carbofuran adduct. Influence of organic solvents to AChE as well as repeatability of measurement with MPs with AChE was also established. eng
dc.format p. 676-688 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Sensors, volume 17, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Acetylcholinesterase eng
dc.subject magnetic particles eng
dc.subject immobilization eng
dc.subject inhibitor eng
dc.subject decarbamoylation eng
dc.subject original activity eng
dc.subject Acetylcholinesterasa cze
dc.subject magnetické částice cze
dc.subject imobilizace cze
dc.subject inhibitor cze
dc.subject dekarbamoylace cze
dc.title Construction of an acetylcholinesterase sensor based on synthesized paramagnetic nanoparticles, a simple tool for neurotoxic compounds assay eng
dc.title.alternative Konstrukce cholinesterasoveho senzoru založeného na syntetizovaných magnetických částicích pro stanovení neurotoxických látek cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Magnetické částice (MPs) jsou v posledních letech široce používány v mnoha apliacích jako nosič rozličného spektra molekul včetně enzymů. Acetylcholinesterasa (AChE) je enzym hrající zásadní roly v přenosu nervových vzruchů a je cílovou molekulou pro pesticidy, bojové látky či anti-Alzhemerika. V této práci byla AChE imobilizována na povch syntetizovaných magnetických částic skrze glutaraldehyd jako spacer. Takto připravené částice byly použity pro měření inhibitorů, anti-Alzeimerika galantaminu a karbamátového pesticidu karbofuranu. Pro všechna měření bylo použito tištěných elektrod a metoda byla validována použitím standardního Ellmanova testu. Součástí práce byla eliiminace reversibilního inhibitoru galantaminu z aktivního centra, k čemuž bylo použito nížšího pH a rovněž byla sledována dekarbamoylace aduktu AChE-karbofuran. Vliv organických rozpouštědel na AChE a opakovatelnost měření s částicemi byla taktéž stanovena. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.3390/s17040676
dc.relation.publisherversion http://www.mdpi.com/1424-8220/17/4/676/htm
dc.identifier.wos 000400822900017
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85016139336
dc.identifier.obd 39878774 eng
dc.note eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account