Controlling a metoda neustálého zlepšování

Show simple item record

dc.contributor.author Kruml, Lukáš cze
dc.contributor.author Novotný, Josef cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:58:54Z
dc.date.available 2017-05-11T10:58:54Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 2464-6032 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67437
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá controllingem jako jedním z nejdůležitějších nástrojů podnikového managementu. Analyzuje možnosti využití controllingu, které by podporovalo neustálé zlepšování základních principů integrovaného managementu. To také ukazuje připojení kontrolního systému s jednotlivými fázemi cyklu Deming PDCA a významu důležitosti procesu controllingu při tvorbě a sdílení dat, informací a znalostí. Grafický model ukazuje vzájemně, synergicky prospěšné propojení controllingu a základních metod řízení změn, jako je Kaizen, Lean a Reengineering, které společně podporují princip neustálého zlepšování. cze
dc.format p. 118-124 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Gaudeamus cze
dc.relation.ispartof Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník Mezinárodní odborné vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2016 cze
dc.rights open access cze
dc.subject controlling cze
dc.subject neústálé zlepšování cze
dc.subject integrovaný management cze
dc.subject PDCA model cze
dc.subject management změny cze
dc.subject controlling eng
dc.subject continuous improvement eng
dc.subject integrated management eng
dc.subject PDCA model eng
dc.subject change management eng
dc.title Controlling a metoda neustálého zlepšování cze
dc.title.alternative Controlling and continuous improvement eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Paper deals with controlling as one of the most important tools (approaches) of corporate management. It analyzes the possibilities of use of controlling to promote continuous improvement as one of the basic principles of integrated management. It also shows the connection of controlling system with individual phases of Deming PDCA cycle and the importance of controlling process in creation and sharing of data, information and knowledge. The graphic model shows the mutually, synergicly beneficial linking of controlling and basic methods of management changes, such as Kaizen, Lean and Reengineering, which together support the principle of continuous improvement. eng
dc.event Hradecké ekonomické dny 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://fim2.uhk.cz/hed/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=199&lang=cz
dc.identifier.obd 39877837 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account