Airport Competition in the Czech Republic and Neighboring Areas

Show simple item record

dc.contributor.author Heřmánková, Lenka cze
dc.contributor.author Melichar, Vlastimil cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:58:20Z
dc.date.available 2017-05-11T10:58:20Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-76-6 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67429
dc.description.abstract Competition between airports increased rapidly since the deregulation of the intra European air transport market in 1997. Currently the passengers have much wider choice to select the departure airport and route as well, which leads to airport substitution. Phenomenon, that airports should take into consider is called Airport traffic leakage. It represents the situation when decrease of the volume of passenger occurs on small airports at the expense of large airports with extensive services. The aim of this paper is to describe the competitive position of airports in the Czech Republic and its neighboring areas by using various analyzes. Commonly used method how to measure competition between airports is to create lists of airports ranked by total number of transported passengers or cargo and number of aircraft movements at the airport. More sophisticated method used in the paper is based on geographical overlaps between airport catchment areas by using isochrones maps. Isochrones maps gave us a rough estimation of what airports in the country might compete with each other based on travel times between airports. To validate the dependence between transportation performances of various airports was also used correlation analysis because it allowed verification of the dependence on the basis of numerical calculations, and therefore gave more reliable results than other methods. eng
dc.format p. 27-34 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2, vol. 5 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject airport competition eng
dc.subject catchment areas eng
dc.subject correlation analysis eng
dc.subject airport traffic leakage eng
dc.subject konkurence letišť cze
dc.subject dojezdové oblasti cze
dc.subject korelační analýza cze
dc.subject úbytek letištního provozu cze
dc.title Airport Competition in the Czech Republic and Neighboring Areas eng
dc.title.alternative Konkurence letišť v České republice a v sousedních oblastech cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Konkurence mezi letišti rapidně vzrostla od chvíle, kdy došlo k deregulaci vnitřního evropského trhu letecké dopravy v roce 1997. V současné době mají cestující mnohem širší nabídku pro výběr odletového letiště a případně také trasy, po které svou cestu uskuteční, což vede k vyšší zaměnitelnosti jednotlivých letišť. V oblasti letecké dopravy se objevuje fenomén, který by letiště neměla opomíjet. Dochází k němu v případě, kdy malá letiště ztrácí cestující na úkor větších letišť v dané oblasti. Záměrem článku je představit míru konkurence mezi letišti v České republice a v sousedních oblastech za pomoci několika analýz. Rozšířenou metodou pro měření konkurence mezi letišti je prosté sestavení žebříčků letišť dle počtu přepravených cestujících či množství nákladu, případně dle počtu pohybů letadel. Pokročilejší metoda je založena na zjišťování dojezdových dob mezi jednotlivými letišti a tedy odhalování možných konkurentů dle geografické polohy letišť. Pro potvrzení závislosti mezi přepravními výkony letišť na základě spolehlivých výpočtů byla použita korelační analýza, jelikož dokáže odhalit vztah mezi libovolnými proměnnými. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (24.08.2016 - 30.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion
dc.identifier.wos 000395727200004
dc.identifier.obd 39876836 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account