On Performance of Filter used for Interference Mitigation between LTE and DVB-T Networks in Digital Dividend Spectrum

Show simple item record

dc.contributor.author Tekovic, Alberto cze
dc.contributor.author Bonefacic, Davor cze
dc.contributor.author Nad, Robert cze
dc.contributor.author Pidanič, Jan cze
dc.contributor.author Němec, Zdeněk cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:57:14Z
dc.date.available 2017-05-11T10:57:14Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-221-1 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67414
dc.description.abstract This paper concerns interference mitigation techniques caused by Long Term Evolution (LTE) mobile system operating in Digital Dividend into Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) system. Use of filtering as one of the most effective interference mitigation methods has been investigated. Laboratory measurements have been conducted for several commercially available LTE filters in order to determine their performance while exposed to variable ambient temperature. eng
dc.format p. 17-20 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 58th International Symposium ELMAR 2016 : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject LTE eng
dc.subject DVB-T eng
dc.subject Digital Dividend eng
dc.subject interference mitigation eng
dc.subject adjacent channel eng
dc.subject cutoff frequency eng
dc.subject filtering eng
dc.subject LTE cze
dc.subject DVB-T cze
dc.subject Digitální dividenda cze
dc.subject interference cze
dc.subject sousední kanály cze
dc.subject mezní frekvence cze
dc.subject filtrace cze
dc.title On Performance of Filter used for Interference Mitigation between LTE and DVB-T Networks in Digital Dividend Spectrum eng
dc.title.alternative Účinnost filtrace pro omezení interferencí mezi LTE a DVB-T v uvolněných frekvenčních pásmech cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek je zaměřen na techniky zmírnění interferencí z důvodu zavádění vysílání mobilních sítí LTE v uvolněných částech spektra digitálního televizního systému DVB-T. Analyzováno je použití filtrace jako jedné z nejvíce efektivních metod pro omezení interferencí. Provedeno bylo laboratorní měření na několika komerčně dostupných LTE filtrech za účelem určení jejich účinnosti při proměnných teplotních podmínkách. cze
dc.event 58th International Symposium ELMAR 2016 (12.09.2016 - 14.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ELMAR.2016.7731745
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7731745/
dc.identifier.wos 000390949200005
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84996772856
dc.identifier.obd 39878638 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account