Recognition of Unknown Meteorological Objects in Radar Probing

Show simple item record

dc.contributor.author Bezruk, Valeriy cze
dc.contributor.author Khlopov, Grigoriy cze
dc.contributor.author Němec, Zdeněk cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:56:48Z
dc.date.available 2017-05-11T10:56:48Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-221-1 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67408
dc.description.abstract The present paper gives a solution to the problem of recognition of unknown objects in radar probing of the meteorological phenomena. A non-traditional algorithm of selection and recognition of unknown signals is proposed. The algorithm is considered on the base of autoregressive model description of the intensity fluctuations of the reflected signals for the meteorological objects. Estimations of the autoregressive coefficients in the models are obtained at the training stege using the classification reflected signal samples for the fiven objects. An data of experimental study of the object recognition efficiency are presented using real reflected signals from a weather radar. eng
dc.format p. 137-140 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 58th International Symposium ELMAR 2016 : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Meteorological Objects eng
dc.subject Radar Probing eng
dc.subject Reflected Signal eng
dc.subject Autoregressive Model eng
dc.subject Algorithm of Recognition eng
dc.title Recognition of Unknown Meteorological Objects in Radar Probing eng
dc.title.alternative Rozpoznávání zájmových objektů v radarovém signálu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se věnuje řešení problému rozpoznávání zájmových a nezájmových objektů v odrazech z radarových sond. Pro spolehlivé rozpoznání objektů jsou navrženy algoritmy na základě autoregresivního modelu, který vychází z intenzity fluktuací v odražených radarových signálech. Odhady autoregresivních koeficientů v použitém modelu jsou získávány v tréninkové fázi s využitím klasifikace vzorků odraženého signálu definovaných objektů. cze
dc.event 58th International Symposium ELMAR 2016 (12.09.2016 - 14.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ELMAR.2016.7731772
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7731772/
dc.identifier.wos 000390949200032 eng
dc.identifier.wos
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84996615296
dc.identifier.obd 39878580 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account