The Analysis of Small RCS Target Detection in Primary Radar System

Show simple item record

dc.contributor.author Vlasák, Václav cze
dc.contributor.author Pidanič, Jan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:52:51Z
dc.date.available 2017-05-11T10:52:51Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-221-1 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67356
dc.description.abstract This paper describes the challenges of detecting small-RCS targets using current generation primary radar systems. The Unmanned Aerial Vehicle and drones are representative of small-RCS targets which pose serious safety issues these days. The current generation primary radar systems do not have sufficient detection, resolution and classification capabilities to detect such targets. We present an innovative signal processing chain that would help primary radar systems to detect such low-RCS targets. eng
dc.format p. 141-145 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 58th International Symposium ELMAR 2016 : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject primary radar systém eng
dc.subject signal processing eng
dc.subject dron eng
dc.subject UAV eng
dc.subject dectection of target eng
dc.subject classification of target eng
dc.subject RCS eng
dc.title The Analysis of Small RCS Target Detection in Primary Radar System eng
dc.title.alternative Problematika detekce cílů s malou odraznou plochou v primárních radarových systémech cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek popisuje problematiku detekce cílů s malou odraznou plochou (drony UAV, hejna ptáků) v současných primárních radarových systémech. Detekce těchto cílů je nezbytná z hlediska zvyšujícího se bezpečnostního rizika v současné době. Současná generace primárních radarových systémů nemají dostatečnou rozlišovací, detekční či klasifikační schopnost pro detekci těchto cílů. Článek se věnuje koncepci vývoje nového signálového zpracování v primárních radarových systémech, které využijí více informací a umožní následnou detekci cílů s malou odraznou plochou. cze
dc.event 58th International Symposium ELMAR 2016 (12.09.2016 - 14.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ELMAR.2016.7731773
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000390949200033
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84996866480
dc.identifier.obd 39878131 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account