Targets detection Analysis in the Passive Coherent Location System in Single Frequency Network

Show simple item record

dc.contributor.author Juryca, Karel cze
dc.contributor.author Pidanič, Jan cze
dc.contributor.author Němec, Zdeněk cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:52:47Z
dc.date.available 2017-05-11T10:52:47Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5090-4629-4 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67355
dc.description.abstract The paper deals with the primary analysis of the target detection in the Passive Coherent Location system that exploits DVB-T transmitters in a Single Frequency Network. The analysis is based on the behavior of a Cross Ambiguity function and is done for one/more targets in one bistatic radar. The Single Frequency Network system uses the same central carrier frequency for all transmitters. The analysis shows that multipath effect significantly influences the determination of the precise accuracy of the maximum of the CA function. eng
dc.format p. 123-129 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof ICACSIS 2016 - 2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Passive Coherent Location System eng
dc.title Targets detection Analysis in the Passive Coherent Location System in Single Frequency Network eng
dc.title.alternative Analýza detekce cílů v systémech pasivní koherentní lokace v jedno frekvenčních sítích cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek obsahuje základní analýzu problematiky detekce cílů v systému pasivní koherentní lokace, využívající vysílače DVB-T systému, které pracují v jedno frekvenčních sítích. Analýza je založena na výpočtu vzájemné funkce neurčitosti pro jeden/více cílů v systému obsahující jeden bistatický radar. Všechny vysílače jedno frekvenčních sítích pracují na jedné nosné frekvenci. Analýza se věnuje i problematice vícenásobného síření signálu, které významně ovlivňuje správné určení přesnosti maxima/maxim, na jejichž základě probíhá detekce cílů. cze
dc.event 8th International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, ICACSIS 2016 (15.10.2016 - 16.10.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ICACSIS.2016.7872808
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000406597500020
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85016945176
dc.identifier.obd 39878130 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account