Analysis of the wireless communication latency and its dependency on a data size

Show simple item record

dc.contributor.author Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Svoboda, Tomáš cze
dc.contributor.author Holík, Filip cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:51:58Z
dc.date.available 2017-05-11T10:51:58Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5090-3909-8 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67344
dc.description.abstract Aim of this article is to introduce the results of measurement of latency in wireless networks and its dependency on the size of the sent data. Latency and its role in wireless networks are described in detail. Based on the theoretical background, three experimental topologies were designed. These topologies are used to measure latency in wireless networks. The rate of latency, depending on the size of outgoing data is based on test results. This article also presents the prediction when the packet size may be determined so that it is possible to minimize interdependence of latency and data sent and to reduce the latency. eng
dc.format p. 145-149 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof CINTI 2016 - 17th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics : Proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Latency eng
dc.subject measurement eng
dc.subject data size eng
dc.subject wireless network eng
dc.subject Latence cze
dc.subject měření cze
dc.subject velikost dat cze
dc.subject bezdrátová síť cze
dc.title Analysis of the wireless communication latency and its dependency on a data size eng
dc.title.alternative Analýza latence bezdrátové komunikace a její závislosti na velikosti dat cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem článku je představit výsledky měření závislosti latence na velikosti odesílaných dat v bezdrátových sítích. Článek podrobně popisuje latenci a její roli v bezdrátových sítích. Na základě teoretických východisek jsou navrženy experimentální topologie, které slouží k měření latence v bezdrátových sítích. Na základě naměřených výsledků je stanovena míra závislosti latence na velikosti odesílaných dat. Současně je představena predikce, na základě které je možno určit velikost paketu tak, aby bylo možné vzájemnou závislost latence a odesílaných dat minimalizovat a snížit tak hodnotu latence. cze
dc.event IEEE 17th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2016) (17.11.2016 - 19.11.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/CINTI.2016.7846394
dc.project.ID SGS_2016_016/ Využití softwarově definovaných sítí pro zvýšení efektivity datového provozu eng
dc.identifier.wos 000399130100024
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85015279605
dc.identifier.obd 39878103 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account