Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy

Show simple item record

dc.contributor.author Trousil, Vojtěch cze
dc.contributor.author Blažková, Zuzana cze
dc.contributor.author Machalický, Oldřich cze
dc.contributor.author Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Cakl, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:50:16Z
dc.date.available 2017-05-11T10:50:16Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86832-94-4 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67322
dc.description.abstract Tato práce se zabývá degradací diklofenaku a naproxenu pomocí heterogenní fotokatalýzy. Použitá metoda se řadí mezi Pokročilé oxidační procesy (AOP’s), využívající k degradaci polutantu hydroxylového radikálu (HO·). Ten vzniká po ozáření katalyzátoru TiO2 UV zářením. Léčiva byla odstraňována ve dvou typech vod: povrchové říční a odpadní vody z nátoku čistírny odpadních vod Pardubice-Semtín. Při koncentraci katalyzátoru 0,5 g/l a použití vlnové délky 365 nm bylo odstraněno přes 80 % a 60 % diklofenaku a naproxenu z povrchové vody. U vzorků vod z čistírny odpadních vod nastala nižší konverze díky přítomnosti velkého množství organických látek v odpadní vodě. K analýze vzorků byla použita prekoncentrační metoda extrakce tuhou fází spolu s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. cze
dc.format p. 60-64 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. cze
dc.relation.ispartof Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject diclofenak cze
dc.subject naproxen cze
dc.subject heterogenní fotokatalýza cze
dc.subject odpadní vody cze
dc.subject Naproxen eng
dc.subject Diclofenac eng
dc.subject heterogeneous photocatalysis eng
dc.subject waste water eng
dc.title Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy cze
dc.title.alternative Removal Of Naproxen And Diclofenac From Surface And Waste Waters By Heterogeneous Photocatalysis eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on diclofenac and naproxen removal by heterogeneous photocatalysis. This method belongs among Advanced oxidation processes (AOP’s), which use hydroxyl radical. It appears after UV irradiation of TiO2 catalyst. Pharmaceuticals were removed in two types of water: surface river water and waste water of Waste water treatment plant Pardubice-Semtín. Within a concentration of 0.5 g/L and wavelength of 365 nm was removed 80 % and 60 % of diclofenac and naproxen from surface waters. Lower conversion appeared at wastewater samples due to presence of organic substances in this type of water. For the analysis of samples solid phase extraction SPE and high performance liquid chromatography (HPLC) was used. eng
dc.event Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX (12.10.2016 - 13.10.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu cze
dc.identifier.obd 39878029 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account