QUALITY OF LIFE EVALUATION IN VISEGRAD GROUP AND PROGRESSION OF EVALUATION IN YEARS 2008 - 2014

Show simple item record

dc.contributor.author Šanda, Martin cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:49:54Z
dc.date.available 2017-05-11T10:49:54Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7560-040-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67317
dc.description.abstract This paper deals with the quality of life (QL) evaluation in Visegrad group (V4) and progression of evaluation in years 2008 - 2014 based on official Eurostat methodology for QL evaluation - QL indicators for the European Union (EU). The set is organised along the nine areas. The data presented here come from several sources from within the European Statistical System, in particular Statistics on Income and Living Conditions, Labour Force Survey), European Health Interview Survey, and administrative sources. QL is evaluated by the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. The countries of V4 are evaluated by TOPSIS for each year and the result is a ranking of QL countries. Next result is progress of this ranking countries in years 2008 - 2014. This paper shows using software or programming tools for QL evaluation and advantage of this using. One of results is confirmation near cooperating countries of V4, their relationship at very good level and their cohesion between other Europe's countries. eng
dc.format p. 251-259 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject indicators eng
dc.subject quality of life evaluation eng
dc.subject TOPSIS eng
dc.subject Visegrad group eng
dc.subject ukazatele cze
dc.subject hodnocení kvality života cze
dc.subject TOPSIS cze
dc.subject Visegradská skupina cze
dc.title QUALITY OF LIFE EVALUATION IN VISEGRAD GROUP AND PROGRESSION OF EVALUATION IN YEARS 2008 - 2014 eng
dc.title.alternative Hodnocení kvality života Visegradské skupiny a vývoj hodnocení v letech 2008 - 2014 cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá hodnocením kvality života Visegradské skupiny (V4) a vývojem tohoto hodnocení v letech 2008 -2014 založeném na oficiální metodice Eusrostatu pro hodnocení kvality života - ukazatele pro hodnocení kvality života pro Evropskou unii (EU). Sada se skládá z devíti oblastí. Data pocházejí z několika zdrojů v rámci evropského statistického systému (ESS), zejména statistikami v oblasti příjmů a životních podmínek (SILC), Výběrové šetření pracovních sil (LFS), Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS) a administrativních zdrojů. Kvalita života je hodnocena technikou pro řazení preferencí podle podobnosti ideálnímu řešení (TOPSIS). Země V4 jsou hodnoceny TOPSIS pro každý rok, a výsledkem je pořadí zemí QL. Další výsledek je vývoj tohoto pořadí zemí v letech 2008 - 2014. Tento článek ukazuje použití softwarových nebo programovacích nástrojů pro hodnocení QL a výhody tohoto použití. Jedním z výsledků je potvrzením blízkosti spolupracujících zemí V4, jejich vztahu na velmi dobré úrovni a jejich soudržnost mezi ostatními zeměmi Evropy. cze
dc.event Veřejná správa 2016 (22.09.2016 - 22.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000400377300028
dc.identifier.obd 39878011 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account