The process of harmonization of accounting in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Honková, Irena cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:49:16Z
dc.date.available 2017-05-11T10:49:16Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-210-8308-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67308
dc.description.abstract The article was written in response to the amendment to Decree No. 250/2015 Coll., which came into effect from January 1, 2016. This amendment shows the harmonization of the Czech accounting system with the International Financial Reporting Standards (IFRS), e.g. in reporting of extraordinary income and expenses, of formation expenses, or in valuation of inventory produced internally. Consequently, a survey has been conducted, in which 24 persons having experience with the accounting under the IAS/IFRS commented on how they coped with the differences between the Czech Accounting Standards (CAS) and the IAS/IFRS. It has been found that these companies normally keep the accounts simultaneously in both systems (CAS and IAS/IFRS). However, some companies decided to keep the accounts only in one accounting system, supplemented with the differences between the two systems. It is undisputed that the process of harmonization of accounting systems continues. However, the final unification of our national system with the European one has not happened so far. There is a need to harmonize accounting and tax regulations as well. eng
dc.format p. 242-248 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof European Financial Systems 2016 : proceedings of the 13th International Scientific Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject International Financial Reporting Standards (IFRS) eng
dc.subject Czech accounting standards (CAS) eng
dc.subject harmonization of accounting. eng
dc.subject Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (IFRS) cze
dc.subject České účetní standardy (ČÚS) cze
dc.subject harmonizace účetnictví. cze
dc.title The process of harmonization of accounting in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Proces harmonizace účetnictví v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek byl napsán v reakci na novelu vyhlášky č 250/2015 Sb., Který nabyl účinnosti od 1. ledna 2016. Tato změna ukazuje harmonizace českého účetního systému s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), například ve vykazování mimořádných výnosů a nákladů, u zřizovacích výdajů, nebo v ocenění zásob vlastní činnosti. V důsledku toho byl proveden průzkum, ve kterém 24 osob, které mají zkušenost s účetnictvím podle IAS / IFRS komentovalo, jak se vypořádali s rozdíly mezi českými účetními standardy (CAS) a IAS / IFRS. Bylo zjištěno, že tyto společnosti obvykle vede účty současně v obou systémech (CAS a IAS / IFRS). Nicméně, některé společnosti se rozhodli vést účty jen v jednom účetním systémem, doplněné o rozdíly mezi těmito dvěma systémy. Je nesporné, že proces harmonizace účetních systémů pokračuje. Nicméně, konečný sjednocení našeho národního systému s evropskou nebyl dosud nestalo. Zároveň je třeba sladit účetní a daňové předpisy. cze
dc.event 13th International Scientific Conference of the European Financial Systems (27.06.2016 - 28.06.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.efs.econ.muni.cz
dc.relation.publisherversion https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_final_September_19_final.pdf
dc.identifier.obd 39877975 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account