ZMĚNY V ORGANICKÝCH FÓLIÍCH VYVOLANÉ VUV/UV ZÁŘENÍM

Show simple item record

dc.contributor.author Jandura, František cze
dc.contributor.author Schwarz, Jiří cze
dc.contributor.author Němec, Tomáš cze
dc.contributor.author Knotek, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:49:12Z
dc.date.available 2017-05-11T10:49:12Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-004-2 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67307
dc.description.abstract Tato práce je věnovaná studiu fotoindukovaných jevů na komerční fotocitlivé folii RapidMask. Pomocí infračervené spektroskopie byla provedena charakterizace folie. U folie byla stanovena kinetika fotoindukovaných změn pro různé zdroje záření, v případě VUV zdroje záření byl studován i vliv prostředí. Materiál byl nejcitlivější na UV záření, kde na změnu do ustáleného stavu stačí intenzita 0,1 W/cm2. cze
dc.format p. 63-68 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject Fotoindukce cze
dc.subject VUV cze
dc.subject UV cze
dc.subject Photoinduction eng
dc.subject VUV eng
dc.subject UV eng
dc.title ZMĚNY V ORGANICKÝCH FÓLIÍCH VYVOLANÉ VUV/UV ZÁŘENÍM cze
dc.title.alternative CHANGES IN ORGANIC FOIL INDUCED BY VUV / UV RADIATION eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This work is devoted to the study of photo-induced phenomena on commercial photosensitive film RapidMask. Using infrared spectroscopy characterization was done foil. For foil were determined the kinetics of photoinduced changes for various radiation sources, in the case of VUV radiation source was studied the influence of environment. The material is the most sensitive to UV radiation, where a change in the steady state is sufficient intensity of 0.1 W / cm2. eng
dc.event Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 (14.06.2016 - 14.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39877972 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account