The Newest Czech Models for Prediction of Financial Corporate Bankrupt

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:47:35Z
dc.date.available 2017-05-11T10:47:35Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7435-636-0 eng
dc.identifier.issn 2464-6059 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67285
dc.description.abstract Since 2005 only 2 bankrupt models have appeared in the Czech Republic and Slovak Republic that would reflect/accentuate changes in national economies after the economic crisis in 2008 and would have a clear methodology. The bankrupt index of Karas and Režňáková (BIKR) and so called P´ model of authors Delina and Packová are concerned. The accuracy of BIKR model is expressed as the weighted average of sensitivity and specificity and achieves the value 91.71%. The predictive power of model P´ is expressed by the bankrupt prediction accuracy 21.26% and the bankrupt prediction return of 71.84%. The performed research has shown that the P´ model achieves higher model accuracy. The sample of 1220 active and 286 bankrupted companies (based on simple average of sensitivity and specificity) has achieved the accuracy of 84.46%. Undertaken research results lead to recommendation to apply the P´ model in business practice. eng
dc.format p. 448-455 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights open acces eng
dc.subject bankruptcy eng
dc.subject prediction accuracy eng
dc.subject P´ model eng
dc.subject Index of Karas and Režňáková eng
dc.subject bankrot cze
dc.subject prediction accuracy cze
dc.subject P´ model cze
dc.subject Index Karase a Režňákové cze
dc.title The Newest Czech Models for Prediction of Financial Corporate Bankrupt eng
dc.title.alternative Nejnovější české modely pro predikci finančního bankrotu podniku cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Od roku 2005 se v České republice a na Slovensku objevily pouze 2 nové bankrotní modely s jasnou metodikou, které by měly zohledňovat změny v národních ekonomikách po ekonomické krizi v roce 2008. Jedná se o Bankrotní index Karase a Režňákové (BIKR) a takzvaný P´ model autorů Deliny a Packové. Přesnost modelu BIKR je vyjádřena jako vážený průměr přesnosti a návratnosti a dosahuje hodnoty 91,71 %. Predikční síla P´ modelu je 21,26 % při predikci bankrotu a návratnosti 71,84 %. Provedené šetření ukázalo, že P´ model dosahuje vyšší přesnosti. Na vzorku 1220 aktivních a 286 zbankrotovaných podniků dosáhl přesnosti 84,46 %. Výsledky provedeného šetření vedou k doporučení aplikovat v podnikové praxi P´ model. cze
dc.event Hradec Economic Days 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_16.pdf
dc.relation.publisherversion https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
dc.identifier.obd 39877905 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account