Knowledge spillover effect in German Knowledge-Intensive Industries

Show simple item record

dc.contributor.author Hájek, Petr cze
dc.contributor.author Stejskal, Jan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:47:18Z
dc.date.available 2017-05-11T10:47:18Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-967-0910-20-8 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67281
dc.description.abstract It is widely assumed that firms collaborating in R&D activities benefit from knowledge spillovers. This paper examines the role of three types of knowledge spillovers, namely internal, market and institutional. We demonstrate that German knowledge-intensive firms prefer internal knowledge transfer and market R&D collaboration, respectively. The empirical evidence shows that these tools promote innovation performance. We thus provide justification for this strategy. We also show that public financial support represents an effective measure for establishing R&D collaboration based on knowledge spillovers generated in the communication within the firm, in the market and with public institutions. The support of market and institutional R&D collaboration seems to be particularly important. eng
dc.format p. 122-127 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Universiti Utara Malaysia eng
dc.relation.ispartof Proceedings of Knowledge Management International Conference (KMICe) 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Knowledge eng
dc.subject spillover eng
dc.subject effect eng
dc.subject German eng
dc.subject Knowledge-Intensive eng
dc.subject Industries eng
dc.subject Znalostní cze
dc.subject přelévací cze
dc.subject efekty cze
dc.subject německých cze
dc.subject znalostně cze
dc.subject intenzivních cze
dc.subject průmyslových cze
dc.subject odvětvích cze
dc.title Knowledge spillover effect in German Knowledge-Intensive Industries eng
dc.title.alternative Znalostní přelévací efekty v německých znalostně intenzivních průmyslových odvětvích cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit roli tří druhů znalostních přelévacích efektů (interní, tržní a institucionální). V příspěvku autoři prezentují, že německé znalostně intenzivní firmy preferují interní znalostní transfer a spolupráci s tržními subjekty směřující k výzkumu a vývoji. Empirické důkazy ukazují, že tyto nástroje posilují tvorbu inovací. cze
dc.event 8th Knowledge Management International Conference KMICe 2016 (29.08.2016 - 30.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.kmice.cms.net.my/kmice2016/files/KMICe2016_eproceeding.pdf
dc.project.ID GA14-02836S/Modelování efektů přelévání znalostí v kontextu regionálního a místního rozvoje eng
dc.identifier.wos 000391176800024
dc.identifier.obd 39877898 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account