An economic evaluation of public libraries´s services – case of the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Linhartová, Veronika cze
dc.contributor.author Pichová, Simona cze
dc.contributor.author Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Židová, Eva cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:46:49Z
dc.date.available 2017-05-11T10:46:49Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7560-040-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67274
dc.description.abstract To appropriate allocation of public resources is increasingly assessed the performance and effectiveness of public institutions. Economic valuations of public libraries are being carried out more frequently in recent times. In the middle of 90´s researches have begun to measure their value and ask users for their opinion regarding the libraries performance. The economic value of public libraries for local residents in Czech Republic was measured in this paper. An economic value measurement model that enables the estimation of diverse types of public library services was designed, using a contingent-valuation measurement method. Benefits were taken as the value of the main services provided by public libraries, such as accessibility to informational materials, facilities and programs. Costs included the total amount of expenses at libraries such as personnel expenses, materials purchasing expenses and other operational costs. Data for the analysis were collected for 37 public libraries in the Czech Republic. The return on investment (ROI) was calculated to be 5,86 – 6,17 %. That is, for every $1.00 spent on analyzed Czech public libraries, on average $6.00 of value was realized by taxpayers. eng
dc.format p. 164-172 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Administration 2016 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Public Services eng
dc.subject Public Library eng
dc.subject Return on Investment eng
dc.subject contingent valuation. eng
dc.subject Veřejné služby cze
dc.subject veřejná knihovna cze
dc.subject návratnost investice cze
dc.subject kontingentní hodnocení. cze
dc.title An economic evaluation of public libraries´s services – case of the Czech Republic eng
dc.title.alternative Ekonomické hodnocení služeb veřejných knihoven - příklad České republiky cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Ekonomickému hodnocení služeb veřejných knihoven je v poslední době věnováno stále více pozornosti. Od poloviny 90. let se začaly stále častěji objevovat průzkumy zaměřené na jejich hodnotu a stanovisko uživatelů týkající se výkonu knihoven. Předkládaný příspěvek se zaměřuje na hodnocení ekonomické hodnoty veřejných knihoven České republiky. Model navržen s použitím metody měření kontingentního oceňování hodnoty umožňuje odhad ekonomické hodnoty různých typů služeb veřejných knihoven. Benefity jsou oceněny na základě hodnoty hlavních služeb poskytovaných veřejnými knihovnami, jako je dostupnost do informačních materiálů, zařízení a programů. Náklady zahrnují celkovou částku výdajů knihoven, jako jsou náklady na zaměstnance, přístup k informačním materiálům a dalších provozních nákladů. Data pro provedenou analýzu jsou shromážděna pro 37 veřejných knihoven. Návratnost investic (ROI) činí u zmíněných knihoven 5,86 - 6,17%. To znamená, že na každý vynaložený 1$ generují knihovny v průměru 6$. cze
dc.event Veřejná správa 2016 (22.09.2016 - 22.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000400377300018
dc.identifier.obd 39877875 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account