Dilemmas of using the quality of life’s concept for region’s socioeconomic development

Show simple item record

dc.contributor.author Mandys, Jan cze
dc.contributor.author Šanda, Martin cze
dc.contributor.author Korovchenko, Tetiana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:46:44Z
dc.date.available 2017-05-11T10:46:44Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7394-607-4 eng
dc.identifier.issn 2336-6788 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67273
dc.description.abstract Socio-economic development of the region is not derived only from the performance of the local economy and riches of inhabitants. In an effort to achieve equilibrium of the social society, regional management is facing numerous ob-stacles. The main obstacle is finding the method of measuring the degree of satisfying the needs of inhabitants, citi-zens. One of the way for retrospective evaluation of effectivity and effectiveness measures, which are promoting the development of region, is using of concept of quality of life. In the following text are briefly described the basic di-lemmas in definition of quality of life. Then weaknesses of individual procedures are discussed in the examples of specific measurements. The result is a reasoning - how to measure quality of life so as to deliver the expected results for the needs of regional management? The primary issue in our considerations is the minimum number of publicly available data on the subjective quality of life. We consider objective indicators simplistic and often misleading (in relation to an abstract concept to most definitions of quality of life). Because the subject of interest of this concept is the man, we have to look for the intersection of these two approaches. Another important question is to use data ob-tained by regional management in decision making and very definition of the expectations of the regional manage-ment of these data. eng
dc.format p. 146-152 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích eng
dc.relation.ispartof 10th Anniversary International Conference INPROFORUM 2016 : „Threatened Europe? „Socio-Economic and Environmental Changes“ eng
dc.rights open acces eng
dc.subject Quality of Life, Public Policy, Region, Socio-economic Development eng
dc.subject Kvalita života, veřejná politika, region, socio-ekonomický rozvoj cze
dc.title Dilemmas of using the quality of life’s concept for region’s socioeconomic development eng
dc.title.alternative Dilemata využití konceptu kvality pro socioekonomický rozvoj regionu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Socioekonomický rozvoj region se neodvíjí pouze od výkonu místní ekonomiky a bohatství občanů. Při usilování o rovnovážný společenský stav, naráží regionální management na celou řadu překážek. Tou hlavní je hledání způsobu měření míry uspokojení potřeb občanů. Jedním ze způsobů jak zpětně hodnotit efektivitu a účinnost opatření, které podporují rozvoj regionu je, využití konceptu kvality života. Následující text stručně charakterizuje základní dilemata definice kvality života. Následně na příkladech konkrétního měření diskutujeme slabiny popsaných postupů. Výsled-kem je pak úvaha, jakým způsobem měřit kvalitu života tak, aby přinášela očekáváné výsledky pro potřeby regionální-ho managementu. Primárním problémem v našich úvahách je minimální počet veřejně dostupných dat o subjektivní kvalitě života. Objektivní ukazatele naopak vzhledem k abstraktnímu pojetí většiny definic kvality života považujeme za zjednodušující a často zavádějící. Vzhledem k tomu, že předmětem zájmu tohoto konceptu je člověk, je třeba hledat průnik obou přístupů. Další zásadní otázkou je to, zda dokáže regionální management zjištěná data využívat ve svých rozhodovacích procesech a jasně definovat svá očekávání od nich. cze
dc.event 10th Anniversary International Conference INPROFORUM 2016: „Threatened Europe? Socio-Economic and Environmental Changes“ (03.11.2016 - 04.11.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2016/paper/view/820
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39877873 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account