Quality of Life Evaluation of Visegrad Group Compared with EU and Austria

Show simple item record

dc.contributor.author Šanda, Martin cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:46:40Z
dc.date.available 2017-05-11T10:46:40Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-8-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67272
dc.description.abstract This paper deals with the quality of life (QL) evaluation in Visegrad group and compared with European Union (EU) and Austria and progression of evaluation in years 2008 - 2014 based on official Eurostat methodology for QL evaluation - QL indicators for the EU. The data presented here come from several sources from within the European Statistical System (ESS), in particular Statistics on Income and Living Conditions (SILC), Labour Force Survey (LFS), European Health Interview Survey (EHIS), and administrative sources. The set is organised along the nine areas: Material living conditions, Productive or main activity, Health, Education, Leisure and social interactions, Economic and physical safety, Governance and basic rights, Natural and living environment, Overall experience of life. QL is evaluated by the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. The countries of the Visegrad Group, EU and Austria are evaluated by TOPSIS for each year and the result is a ranking of QL countries. Next result is progress of this ranking countries in years 2008 - 2014. eng
dc.format p. 3877-3883 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject indicators eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject quality of life evaluation eng
dc.subject TOPSIS eng
dc.subject Visegrad group eng
dc.subject ukazatele cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject hodnocení kvality života cze
dc.subject TOPSIS cze
dc.subject Visegradská skupina cze
dc.title Quality of Life Evaluation of Visegrad Group Compared with EU and Austria eng
dc.title.alternative Hodnocení kvality života Visegradské skupiny v porovnání s EU a Rakouskem cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá hodnocením kvality života Visegradské skupiny v porovnání s Evropskou unií (EU) a Rakouskem a vývojem hodnocení v letech 2008 – 2014 založeném na oficiální metodice Eurostatu pro hodnocení kvality života – ukazatelů pro hodnocení kvality života EU. Data pocházejí z několika zdrojů v rámci evropského statistického systému (ESS), zejména statistikami v oblasti příjmů a životních podmínek (SILC), Výběrové šetření pracovních sil (LFS), Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS) a administrativních zdrojů. Sada ukazatelů se skládá z devíti oblastí: materiální životní podmínky, produktivní nebo hlavní činnosti, zdraví, vzdělávání, volný čas a sociální interakce, ekonomická a fyzická bezpečnost, správa a základní práva, přírodní a životní prostředí, celková spokojenost se životem. Kvalita života je hodnocena technikou pro řazení preferencí podle podobnosti ideálnímu řešení (TOPSIS). Země Visegradské skupiny, EU a Rakouska jsou hodnoceny každý rok a výsledkem je pořadí hodnocení kvality života. Další výsledek je vývoj tohoto pořadí a hodnocení v letech 2008 - 2014. cze
dc.event 28th IBIMA conference on Vision 2020 : Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth (09.11.2016 - 10.11.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000392785700389
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85013971860
dc.identifier.obd 39877867 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account