Region to Region Comparison of Selected Social Services for Senior Citizens

Show simple item record

dc.contributor.author Kašparová, Miloslava cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.contributor.author Jirava, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:46:27Z
dc.date.available 2017-05-11T10:46:27Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-210-8082-9 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67269
dc.description.abstract This contribution deals with the topic of certain social services provided on the level of and by the Czech Republic (CR) administrative regions. This contribution is focused senior citizens (elderly) target group. The objective of a background study executed for the purpose of this contribution was to identify how social services for this target group had developed with time. The objective is also to show what the mid-term tendencies in this services sector in connection with democratic developments towards population ageing are. Relevant data was acquired from Regional information service (RIS) and from the Ministry of Labour and Social Affairs of the CR (MPSVCR). The acquired relevant data covers the period from year 2008 to year 2013. Despite the finding that total expenditures disbursed for the mapped services grew in absolute amounts, in relative amounts it was not so and for some mapped indicators we even witnessed the decline. This is the case for instance with the indicator “number of homes for the elderly per 100 000 inhabitants” or the indicator “number of places in homes for the elderly per 100 000 inhabitants”. In this contribution we present also a comparison of regions regarding the selected mapped indicators. The comparison is done with the use of cluster analysis. With regard to the trend of population ageing it is obvious that to meet the needs of seniors shall, in the future, consume increasing portions of the public budgets. eng
dc.format p. 275-283 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research eng
dc.rights open access eng
dc.subject Social services eng
dc.subject senior eng
dc.subject population ageing eng
dc.subject data analysis eng
dc.subject regional comparisons eng
dc.subject Sociální služby cze
dc.subject senior cze
dc.subject stárnutí populace cze
dc.subject analýza dat cze
dc.subject regionální srovnání cze
dc.title Region to Region Comparison of Selected Social Services for Senior Citizens eng
dc.title.alternative Stav vybraných sociálních služeb pro seniory – mezikrajové srovnání cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Předložený příspěvek se zabývá problematikou vybraných sociálních služeb na úrovni krajů ČR. Je zaměřen na cílovou skupinu seniorů. Cílem bylo zjistit jak se sociální služby pro ně vyvíjejí a jaké jsou střednědobé tendence v souvislosti s demografickým vývojem směřujícím ke stárnutí obyvatelstva. Data byla shromážděna z RISu a z MPSV a pokrývají období let 2008 až 2013. Ačkoliv výdaje na sledované sociální služby absolutně rostou v relativním vyjádření tomu tak není a u některých sledovaných ukazatelů dochází k poklesu. Jedná se například o ukazatele počet domovů pro seniory na 100 000 seniorů či počet míst v domovech pro seniory na 100 000 seniorů. V příspěvku je provedeno take porovnání krajů dle vybraných ukazatelů. Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je zřejmé, že saturace potřeb seniorů bude do budoucna spotřebovávat rostoucí částky z veřejných rozpočtů. cze
dc.event Current Trends in Public Sector Research (21.01.2016 - 22.01.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/798
dc.identifier.obd 39877862 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account