THE ISSUE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN CASE OF PRIVATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS

Show simple item record

dc.contributor.author Fuka, Jan cze
dc.contributor.author Volejníková, Jolana cze
dc.contributor.author Lešáková, Petra cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:46:19Z
dc.date.available 2017-05-11T10:46:19Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-73-5 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67267
dc.description.abstract Globalizing of the world brings new challenges that must respond to both private and public sectors. Private but also public organizations are looking for ways to become more efficient, to gain competitive advantage, to reduce costs but the fact is that terms like ethics, morality, justice or solidarity are becoming increasingly discussed by both practitioners and scholars. The paper deals with ethics in the Czech Republic, history of which contains a number of historical periods that must have negatively affected the perception of ethics by the Czech society. The aim of this paper is to determine current state of awareness of ethics and find out how approaches to ethics differ among organizations in the Czech Republic. In a questionnaire survey, respondents representing major private organizations, companies with a state share and Regional Offices were contacted. Subsequent comparative analysis provides a comprehensive look at the issue of factors which influence ethical behavior of employees, ethical dilemmas of employees, opportunities to educate employees in ethics or influencing ethical behavior of employees by working environment itself. The paper thus becomes not only theoretical view of ethics across private and public sectors, but also a tool that can establish the base for the way to cultivate environment that would encourage ethical norms and behavior. eng
dc.format p. 389-396 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Ethics eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject Private Sector eng
dc.subject Public Sector eng
dc.subject Ethical Behavior eng
dc.subject Etika cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject soukromý sektor cze
dc.subject veřejný sektor cze
dc.subject etické chování cze
dc.title THE ISSUE OF ETHICS IN THE CZECH REPUBLIC IN CASE OF PRIVATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS eng
dc.title.alternative Otázky etiky v České republice v případě soukromých a veřejných organizací cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Globalizující se svět přináší nové výzvy, na které musí reagovat soukromý i veřejný sektor. Soukromé, ale také veřejné organizace hledají způsoby, jak být více efektivní, jak dosáhnout konkurenčních výhod, jak snížit náklady, ale faktem je, že pojmy jako etika, morálka, spravedlnost nebo solidarita jsou stále více diskutovány v praxi i v akademické sféře. Tento článek se zabývá etikou v České republice a její historií, která obsahuje řadu historických období, jež musely negativně ovlivnit vnímání etiky české společnosti. Cílem této práce je zjistit aktuální stav povědomí o etice a určit, jak se přístupy k etice liší v mezi organizacemi v České republice. V dotazníkovém šetření byli kontaktováni respondenti reprezentující významné soukromé organizace, společností se státním podílem a krajské úřady. Následná srovnávací analýza poskytuje komplexní pohled na problematiku faktorů, které mají vliv na etické chování zaměstnanců, etická dilemata zaměstnanců, příležitosti ke vzdělávání zaměstnanců v etice či ovlivňování etického chování zaměstnanců v závislosti na pracovním prostředí. Článek se tak stává nejen teoretickým pohledem na etiku napříč veřejným a soukromým sektorem, ale také nástrojem, který může vytvořit základnu pro kultivaci prostředí, jež by mohlo povzbudit etické normy a chování. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000395726900050
dc.identifier.obd 39877859 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account