Význam investičních drahých kovů pro investory a podnikatelské prostředí

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný, Josef cze
dc.contributor.author Sejkora, František cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:45:37Z
dc.date.available 2017-05-11T10:45:37Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-225-4245-6 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67257
dc.description.abstract Současné tržní podmínky vytváří řadu investičních možností pro profesionální a neprofesionální investory. Profesionální investoři jsou klíčový prvek pro celé podnikatelské prostředí, protože ty vytváří investiční tržní prostředí, ve kterém mohou další podnikatelské jednotky uskutečňovat investiční a podnikatelské záměry včetně drobných investorů. Jednou z možností je investování do drahých kovů v reálné podobě. Cílem článku je upozornit na investiční příležitosti v oblasti vybraných drahých kovů za podpory současného podnikatelského prostředí včetně uvedení výhod pro potenciální investory. Hlavní problém je, že řada investorů o některých investičních možnostech nemá dostatečné informace a znalosti, které finanční trhy nabízí. cze
dc.format p. 799-807 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Ekonóm cze
dc.relation.ispartof Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 cze
dc.rights open access cze
dc.subject drahé kovy cze
dc.subject investor cze
dc.subject finanční prostředky cze
dc.subject podnikatelské prostředí cze
dc.subject precious metals eng
dc.subject investor eng
dc.subject financial resources eng
dc.subject business environment eng
dc.title Význam investičních drahých kovů pro investory a podnikatelské prostředí cze
dc.title.alternative Significance of investment precious metals to investors and business environment eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Contemporary market conditions create many investment possibilities for both professional and nonprofessional investors. The professional investors are a crucial element for the whole business environment because they create investment market environment in what other business units can accomplish investment and business plans, small investors included. One of the possibilities is to invest into precious metals in their real form. The aim of the article is to point out to an investment opportunity in the area of given precious metals with the support of contemporary business environment. Benefits for potential investors are mentioned, too. The main problem is that many investors have lack of information and knowledge of some investment possibilities that financial market offers. eng
dc.event Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 (05.05.2016 - 06.05.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion https://appsconf.files.wordpress.com/2016/01/zbornik-apps-2016.pdf
dc.identifier.obd 39877835 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account