Hodnocení kvality správy na regionální úrovni

Show simple item record

dc.contributor.author Linhartová, Veronika cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:44:48Z
dc.date.available 2017-05-11T10:44:48Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86530-95-6 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67246
dc.description.abstract Kvalitu veřejné správy lze definovat jako stupeň splnění požadavků občanů na kvalitu života v jejich komunitě, regionu či národa. Pokud se podíváme na vývoj ukazatelů kvality správy, vidíme značné rozdíly nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale také uvnitř těchto zemí. Navzdory těmto zjištěním, je tato oblast stále velmi málo prozkoumána. Současné průzkumy jsou založeny na předpokladu, že rozdíly na národní úrovni jsou významnější než rozdíly regionální a že rozdíl v kvalitě správy v evropských zemích jsou velmi malé. Tento dokument analyzuje pravděpodobně jediný přístup k posuzování kvality veřejné správy na regionální úrovni. Analýzou indikátoru The European Quality of Governance Index byly zjištěny významné rozdíly v regionální kvalitě veřejné správy. U některých zemích je hodnocení kvality správy na národní úrovni velmi zavádějící, jelikož jeho sub-národní posouzení se může v některých regionech výrazně liší. cze
dc.format p. 28-33 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Aktuální trendy v dopravě a ekonomice : sborník recenzovaných příspěvků z virtuální konference Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Kvalita správy cze
dc.subject Regionální disparity cze
dc.subject Evropská komise cze
dc.subject Quality of Governance eng
dc.subject Regional disparities eng
dc.subject European Comission eng
dc.title Hodnocení kvality správy na regionální úrovni cze
dc.title.alternative The quality of Governence evaluation at the Regional level eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Quality of governance could be defined as the degree of fulfillment of the requirements of citizens for the quality of life in their community, region or nation. If we have a look at the development of any indicators of quality of governance, we can see significant differences not only between countries, but also within these countries. In spite of these findings, this field is still very little explored. Current surveys are based on assumptions that differences at the national level are more significant than the regional differences and that difference in the quality of governance across the European countries are very small. This paper analyzes probably the only approach for assessing the quality of governance on the regional level. Using European Quality of Governance Index were revealed significant differences in the regional quality of governance in some European countries. For some states the evaluation of national-level quality of governance is very misleading, as its sub-national assessment may differ considerably in some regions. National variability data may exhibit even a higher degree than the variability international in some cases. eng
dc.event Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2016 (05.12.2016 - 06.12.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39877802 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account