Portable biosensor in analysis of surfactants

Show simple item record

dc.contributor.author Khaled, Elmorsy cze
dc.contributor.author Hassan, Hassan cze
dc.contributor.author Abdelaziz, Mona cze
dc.contributor.author El-Attar, Rehab cze
dc.contributor.author Vytřas, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:44:31Z
dc.date.available 2017-05-11T10:44:31Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7560-012-7 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67242
dc.description.abstract Sensitive potentiometric enzymatic biosensor was constructed and applied for analysis surfactants based on their inhibitory effect on acetylcholinesterase enzyme (AChE). The enzymatic activity was measured through monitoring hydrolysis of acetylcholine (Ach) with a disposable acetylcholine potentiometric sensor. Based on inhibition of AChE, different cationic, anionic and nonionic surfactants were determined in the concentration range from 0 to 40 µg mL-1 with detection limits reaching 0.07 µg mL-1 (depending on the nature of surfactants). The degree of AChE inhibition caused by different tested surfactants were as follows: cetylpyridinium chloride (CPC) > benzyldimethylhexadecyl ammonium chloride (BDHAC) > Hyamine (Hy) > cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) > Triton X-100 (TX-100) > sodium dodecyl sulphate (SDS). The proposed method was applied for determination of surfactants in pharmaceutical formulation, detergents products and environmental samples. eng
dc.format p. 55-67 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof 49. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek eng
dc.rights open access eng
dc.subject biosensor eng
dc.subject surfactant eng
dc.subject potentiometry eng
dc.subject biosenzor cze
dc.subject tenzid cze
dc.subject potenciometrie cze
dc.title Portable biosensor in analysis of surfactants eng
dc.title.alternative Přenosný biosenzor pro analýzu tenzidů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Byl připraven citlivý potenciometrický enzymatický biosenzor, který byl použit k analýze povrchově aktivních látek na základě jejich inhibičního účinku na enzym acetylcholinesterázu (AChE). Enzymatická aktivita byla monitorována sledováním hydrolýzy acetylcholinu (ACh) tímto potenciometrickým čidlem. Na základě inhibičního účinku na acetylcholinesterázu byly stanoveny různé kationtové, aniontové a neiontové povrchově aktivní látky na v koncentračním rozmezí od 0 do 40 μg ml-1 s detekční limity až 0,07 μg ml-1 (v závislosti na charakteru povrchově aktivních látek). Stupeň inhibice AChE způsobený vlivem testovaných tenzidů se snižoval v pořadí chlorid cetylpyridinia (CPC) > chlorid benzyldimethylhexadecylamonia (BDHAC) > Hyamin (Hy) > bromid cetyltrimethylamonia (CTAB) > Triton X-100 (TX-100) > dodecylsíran sodný (SDS). Navržená metoda byla použita při stanovení povrchově aktivních látek ve farmaceutických a detergentových přípravcích i ve a vzorcích životního prostředí. cze
dc.event 49. seminář o tenzidech a detergentech (17.10.2016 - 19.10.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.obd 39877781 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account