Neural Network as a Tool for Detection of Wine Grapes

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel, Petr cze
dc.contributor.author Škrabánek, Pavel cze
dc.contributor.author Gago, Lumír cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:44:13Z
dc.date.available 2017-05-11T10:44:13Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-3-319-33625-1 eng
dc.identifier.issn 2194-5357 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67238
dc.description.abstract The recognition of wine grapes in real-life images is a serious issue solved by researches dealing with precision viticulture. The detection of wine grapes of red varieties is a well mastered problem. On the other hand, the detection of white varieties is still a challenging task. In this contribution, detectors designed for recognition of white wine grapes in real-life images are introduced and evaluated. Two representations of object images are considered in this paper; namely, vector of normalized pixel intensities and histograms of oriented gradients. In both cases, classifiers are realized using feedforward multilayer neural networks. The detector based on the histograms of oriented gradients has proven to be very effective by cross-validation. The results obtained by its evaluation on independent testing data are slightly worse; however, still very good. On the other hand, the representation using the vector of normalized pixel intensities was stated as insufficient. eng
dc.format p. 225-235 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer International Publishing AG eng
dc.relation.ispartof Artificial Intelligence Perspectives in Intelligent Systems : Proceedings of the 5th Computer Science On-line Conference 2016 (CSOC2016). Vol 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Grape detection eng
dc.subject Neural networks eng
dc.subject Image processing eng
dc.subject Precision viticulture eng
dc.subject HOG features eng
dc.subject Detekce bobulí cze
dc.subject umělé neuronové sítě cze
dc.subject zpracování obrazu cze
dc.subject přesné vinohradnictví cze
dc.subject HOG vlastnosti cze
dc.title Neural Network as a Tool for Detection of Wine Grapes eng
dc.title.alternative Neuronová síť jako pomůcka pro detekci bobulí vinné révy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Rozpoznávání bobulí vinné révy je jedním z podstatných problémů tzv. přesného vinohradnictví. Zatímco rozpoznávání bobulí červených druhů je dobře řešitelná úloha, bobule bílých odrůd stále tvoří netriviální problém. V tomto článku je představena dopředná vícevrstvá neuronová síť jako detektor těchto hroznů, přičemž jsou testovány dva způsoby extrakce vlastností z obrazových dat - histogramy orientovaných gradientů a intenzity pixelů. Na základě testování na obrazových datech získaných v prostředí vinohradů bylo rozhodnuto, že představená neuronová síť je schopna bobule bílých odrůd rozpoznat, přičemž extrakce pomocí histogramů orientovaných gradientů přináší nezanedbatelně vyšší přesnost. cze
dc.event 5th Computer Science On-line Conference (CSOC) (27.04.2016 - 30.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-319-33625-1_21 eng
dc.relation.publisherversion http://www.springer.com/in/book/9783319336237
dc.project.ID SGS_2016_019/Speciální topologie umělé neuronové sítě jako aproximátor a klasifikátor eng
dc.identifier.wos 000385237600021 eng
dc.identifier.obd 39877776 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account