The investment potential of silver

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný, Josef cze
dc.contributor.author Kruml, Lukáš cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:44:05Z
dc.date.available 2017-05-11T10:44:05Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7435-636-0 eng
dc.identifier.issn 2464-6059 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67236
dc.description.abstract Nowadays, there are many investment products on financial markets, where investors can invest their own or foreign sources. In terms of the final investment plan, it is the particular investor’s decision as to what they will invest in and on which markets. One way of appreciating monetary funds is to invest on commodity markets i.e. in silver. The main objective of this paper is to highlight the investment potential silver offers to investors. The problem is that most retail investors prefer gold rather than silver because of ignorance of its wide application and use not only for investment purposes. eng
dc.format p. 727-733 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject silver eng
dc.subject commodity eng
dc.subject investment eng
dc.subject potential eng
dc.subject price eng
dc.subject stříbro cze
dc.subject komodita cze
dc.subject investice cze
dc.subject potenciál cze
dc.subject cena cze
dc.title The investment potential of silver eng
dc.title.alternative Investiční potenciál stříbra cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V dnešní době existuje mnoho investičních produktů na finančních trzích, do kterých mohou investoři investovat vlastní nebo i cizí zdroje. Konečné rozhodnutí o investičních záměrech je na konkrétním investorovi do čeho bude investovat a na kterých trzích. Jednou z možností zhodnocení peněžních prostředků je investování na komoditních trzích a to do stříbra. Hlavním cílem příspěvku je upozornit na investiční potenciál stříbra, který tento drahý kov nabízí investorům. Problém je, že většina neprofesionálních investorů spíše preferuje zlato než stříbro z důvodu neznalosti jeho širokého uplatnění a využití nejen pro investiční účely. cze
dc.event Hradec Economic Days 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://fim2.uhk.cz/hed/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=199&lang=cz
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39877766 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account