Scalable simulation models of railway traffic

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný, Radek cze
dc.contributor.author Kavička, Antonín cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:43:17Z
dc.date.available 2017-05-11T10:43:17Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-88-97999-68-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67225
dc.description.abstract This contribution deals with the methodology of building scalable simulation models reflecting railway traffic. Those models apply different level of abstraction (granularity) to diverse parts of a simulating system. The areas of a railway system that are supposed to be studied in detail are typically modelled on a microscopic level. The sections of infrastructure, which require just rough traffic evaluations, are investigated on a macroscopic level. The resulting methodology contains a variety of functionalities supporting the construction of variant configurations related to a scalable simulator of railway traffic for the needs of different simulation scenarios. eng
dc.format p. 25-31 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher University of Genoa eng
dc.relation.ispartof 28th European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2016 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject scalable simulation model eng
dc.subject hybrid model eng
dc.subject railway traffic eng
dc.subject škálovatelný simulační model cze
dc.subject hybridní model cze
dc.subject železniční provoz cze
dc.title Scalable simulation models of railway traffic eng
dc.title.alternative Škálovatelný simulační model železniční dopravy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá metodikou budování škálovatelných simulačních modelů železniční dopravy, které aplikují na odlišné části simulujícího systému různou míru abstrakce (granularity). Oblasti železniční sítě, kde je zapotřebí detailního zkoumání dopravního provozu, jsou obvykle modelovány na mikroskopické úrovni a oblasti, kde postačují pouze hrubé charakteristiky o dopravním proudu, jsou sledovány na makroskopické úrovni. Výsledná metodika disponuje řadou funkcionalit podporujících konstrukci variantních konfigurací škálovatelného simulátoru pro potřeby odlišných scénářů simulačních experimentů. cze
dc.event 13th International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2016 ) : 28th European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2016 (26.09.2016 - 28.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_018/MOIN2 - Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85002293099
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85002293099
dc.identifier.obd 39877734 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account