Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým detektorem

Show simple item record

dc.contributor.author Komendová, Martina cze
dc.contributor.author Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Urban, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:43:05Z
dc.date.available 2017-05-11T10:43:05Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-005-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67222
dc.description.abstract Biochemické reakce neurotransmiterů jsou rychlé děje a proto je potřeba vytvořit přenosné metody, která poskytne výsledky v místě zájmu. Kombinace monolitických stacionárních fází a elektrochemické detekce nabízí elegantní cestu v přípravě miniaturizovaného, levného a přenosného analytického systému. Tato práce ukazuje miniaturizaci a integraci elektrochemického detektoru, tvořeného uhlíkovým a stříbrným mikrodrátem, do kapilární kolony s monolitickou stacionární fází. Po optimalizaci integrovaného elektrochemického detektoru byl použit pro analýzu modelových vzorků neurotransmiterů a poskytl lineární odezvu přes 4 řády koncentrací s limitem detekce 110 pikogramů dopaminu. Integrovaná monolitická kolona je prvním krokem při vývoji miniaturizovaných analytických systémů využívajících monolity na bázi polymeru a elektrochemické detekce a umožňují úpravu vzorku, chromatografickou separaci a detekci. Takové systémy mohou být využity v personalizované medicíně a umožnit snížení jak časových tak finančních nároků. cze
dc.format p. 67–73 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků ze semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Monolitická kolona cze
dc.subject kapilární HPLC cze
dc.subject mikroelektrody cze
dc.subject dopamin cze
dc.subject Monolithic column eng
dc.subject capillary HPLC eng
dc.subject microelectrodes eng
dc.subject dopamine eng
dc.title Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým detektorem cze
dc.title.alternative Monolithic Capillary Column with Integrated Electrochemical Detector eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Biochemistry of neurotransmitters is a very fast process. Hence, there is a special need for portable methods providing results at the place of interest. A combination of monolithic capillary columns and electrochemical detection offers an elegant way in the preparation of miniaturized, cheap and portable analytical systems. Here we show miniaturization and integration of an electrochemical detector based on carbon and silver microfibers that are inserted inside capillary column with a polymer-based monolithic stationary phase. Optimized integrated electrochemical detector allowed analysis of model neurotransmitters and provided signal linearity over four orders of magnitude with limit of detection of 110 pg for dopamine. Integrated monolithic capillary column is one of the first steps in the development of miniaturized analytical systems utilizing polymer monoliths and electrochemical detection and providing sample preparation, chromatographic separation, and detection. Such systems can be used for a personalized medicine allowing reduction of both time and financial costs. eng
dc.event Monitorování cizorodých látek v životním prostředí XVIII (30.03.2016 - 01.04.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39877729 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account