Monetary Costs of Transport Process Members, in the Railway Transport Caused by Irregularity

Show simple item record

dc.contributor.author Šustr, Martin cze
dc.contributor.author Viskup, Pavel cze
dc.contributor.author Fuchs, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:42:40Z
dc.date.available 2017-05-11T10:42:40Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1822-296X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67216
dc.description.abstract The paper solve problems about valuation of extraordinary event in railway transport. Usually disruption in train operation cause delay and every delay cause loss on incame for railway transport process members (train operation companies, infrastructure manager and train service customers, too). Every customer and every passenger loses time during delay and number of passenger loses production time. This article solve how big loss heve passengers. eng
dc.format p. 1058-1063 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Kaunas University of Technology eng
dc.relation.ispartof Transport Means : proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject delay eng
dc.subject passenger eng
dc.subject dwell time eng
dc.subject loss eng
dc.subject zpoždění cze
dc.subject cestující cze
dc.subject čekací doby cze
dc.subject ztráta cze
dc.title Monetary Costs of Transport Process Members, in the Railway Transport Caused by Irregularity eng
dc.title.alternative Vícenáklady účastníků dopravního procesu způsobené zpožděním železniční dopravy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek řeší problémy spjaté s mimořádnými situacemi v železniční dopravě. Obvykle nějaké narušení provozu způsobuje zpoždění a každé zpoždění způsobuje finanční ztrátu na příjmech účastníků procesu železniční přepravy (dopravci, správce infrastruktury a také zákazník železnic). Každý zákazník a každý cestující má během zpoždění časovou ztrátu a mnoho z nich má i ztrátu na produktivitě času. Tento článek řeší jak velkou ztrátu mají cestující. cze
dc.event 20th International Scientific Conference Transport means 2016 (05.10.2016 - 07.10.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000402539900203
dc.identifier.obd 39877709 eng
dc.note . eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account