Kvantifikace rizik přírodních katastrof

Show simple item record

dc.contributor.author Pacáková, Viera cze
dc.contributor.author Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Musil, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:42:35Z
dc.date.available 2017-05-11T10:42:35Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-248-3994-3 cze
dc.identifier.issn 2464-6970 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67215
dc.description.abstract Dopad katastrofických události na různé světové regiony se zvyšuje, a to jak četnost tak také intenzitu. Cílem tohoto příspěvku je charakteristika parametrických metod pro modelování extrémních historických škod ze světových přírodních katastrof. Příspěvek shrnuje relevantní teoretické výsledky metody extrémních hodnot (EVT) a metody překročení přes vysoký práh (EOT) a prezentuje výsledky těchto aplikací na data týkající se škod ze světových katastrofických událostí z období 2010-1014, které byly publikovány Swiss Re v časopise Sigma. V článku jsou prezentovány modely extrémních katastrofických škod výběrem specifických rozdělení pravděpodobnosti, kdy díky statistické analýze empirických dat určíme co nejlepší možný odhadem horní části rozdělení těchto hodnot. Tyto modely nám umožnily rizikovými mírami kvantifikovat rizika přírodních katastrof a katastrof způsobených lidskou činností. cze
dc.format p. 735-742 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava cze
dc.relation.ispartof Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference cze
dc.rights open access cze
dc.subject Katastrofické škody cze
dc.subject metoda blokového maxima cze
dc.subject metoda přes vysoký práh cze
dc.subject rozdělení extrémních hodnot cze
dc.subject zobecněné Pareto rozdělení cze
dc.subject míry rizika. cze
dc.subject Catastrophe losses eng
dc.subject Block maxima models eng
dc.subject Excess over Threshold Method eng
dc.subject Extreme value distribution eng
dc.subject Generalized Pareto Distribution eng
dc.subject Risk measures. eng
dc.title Kvantifikace rizik přírodních katastrof cze
dc.title.alternative Quantification of risks of natural catastrophes eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Catastrophic events affect various regions of the world with increasing frequency and intensity. The aim of this paper is to describe parametric curve-fitting methods for modelling extreme historical losses of natural catastrophes in the world. Article summarizes relevant theoretical results of Extreme value theory (EVT) and Excess over Threshold Method (EOT) and presents results of their application to the data about amounts of damages in world catastrophe events in time period 2010-2014, published by Swiss Re studies Sigma. Article presents the models for extreme catastrophic losses by selecting particular probability distributions through statistical analysis of empirical data with the best possible estimate of the upper tail area. These models allowed us to quantify the risks of natural and man-made catastrophes by risk measures. eng
dc.event Řízení a modelování finančních rizik : RMFR 2016 (05.09.2016 - 06.09.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion https://www.ekf.vsb.cz/rmfr/cs/sbornik/
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru cze
dc.identifier.obd 39877708 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account