Optimalizace nutričních podmínek autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans ve vsádkovém uspořádání

Show simple item record

dc.contributor.author Blažková, Zuzana cze
dc.contributor.author Slehová, Eva cze
dc.contributor.author Trousil, Vojtěch cze
dc.contributor.author Slezák, Miloslav cze
dc.contributor.author Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Cakl, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:42:18Z
dc.date.available 2017-05-11T10:42:18Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86832-92-0 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67211
dc.description.abstract Thiobacillus denitrificans patří mezi chemolitoautotrofní, fakultativně anaerobní bakterie, které získávají energii oxidací elementární síry a některých jejích dalších anorganických sloučenin za současného uvolňování elektronů, jejichž akceptorem se za anoxických podmínek stávají dusičnanové či dusitanové ionty. Dochází tak k redukci na plynný dusík a probíhá tzv. denitrifikace. Díky denitrifikačním schopnostem mohou být tyto organismy využity v procesech sloužících jako alternativní metody odstraňování dusičnanů z kontaminovaných vod. Pro správný chod denitrifikačních procesů je potřeba zajistit optimální nastavení nutričních podmínek pro bakteriální buňky. Jedná se zejména o dávkování správného množství fosforu, molybdenu a železa, na které je zaměřena tato práce. cze
dc.format p. 122-124 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. cze
dc.relation.ispartof Sanační technologie XIX cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Autotrofní denitrifikace cze
dc.subject fosfor cze
dc.subject molybden cze
dc.subject odpadní voda cze
dc.subject Thiobacillus denitrificans cze
dc.subject železo cze
dc.subject Autotrophic denitrification eng
dc.subject phosphorus eng
dc.subject molybdenum eng
dc.subject waste water eng
dc.subject Thiobacillus denitrificans eng
dc.subject iron eng
dc.title Optimalizace nutričních podmínek autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans ve vsádkovém uspořádání cze
dc.title.alternative Nutritional optimizing of autotrophic denitrification using bacteria Thiobacillus denitrificans in batch experiments eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Thiobacillus denitrificans is chemolithoautotrophic and facultative anaerobic bacteria. It is environmentally important – it can be used in processes of alternative methods of removing nitrates from such contaminated water. It can obtain energy by the oxidation of elemental sulfur and certain other sulfur-containing inorganic compounds while electrons are released. Under anoxic conditions, nitrate and nitrite ions are reduced by these electrons. In this work, we focused on the optimal dosage of phosphorus, molybdenum and iron to the denitrification process. All experiments were done in batch reactors and the elemental sulfur was used as electron donor. eng
dc.event Sanační technologie XIX (18.05.2016 - 20.05.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu cze
dc.identifier.obd 39877689 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account