Optimizing of phosphorus dosage in autotrophic denitrification of Thiobacillus denitrificans in batch reactors

Show simple item record

dc.contributor.author Blažková, Zuzana cze
dc.contributor.author Slehová, Eva cze
dc.contributor.author Trousil, Vojtěch cze
dc.contributor.author Muselíková, Jana cze
dc.contributor.author Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Slezák, Miloslav cze
dc.contributor.author Cakl, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:42:10Z
dc.date.available 2017-05-11T10:42:10Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-86238-94-4 eng
dc.identifier.issn 2336-811X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67209
dc.description.abstract Thiobacillus denitrificans is widely distributed microorganism, which is not toxic and pathogenic. It belongs to group of chemolithoautotrophic and facultative anaerobic bacteria. It can obtain energy by the oxidation of elemental sulfur and certain other sulfur-containing inorganic compounds while electrons are released. Under anoxic conditions, nitrate and nitrite ions are reduced by these electrons. It is environmentally important – Th. denitrificans can be used in processes of alternative methods of removing nitrates from such contaminated water. In this work, we focused on the optimal dosage of phosphorus to the reactor, which is one of the key factors affecting growth of bacteria cells and which does not lead to secondary contamination of treated water. All experiments were done in batch reactors and the elemental sulfur was used as electron donor. eng
dc.format p. 401-406 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Česká společnost průmyslové chemie eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology eng
dc.rights open access eng
dc.subject Thiobacillus denitrificans eng
dc.subject waste water eng
dc.subject phosphorus eng
dc.subject Fosfor cze
dc.subject odpadní voda cze
dc.subject Thiobacillus denitrificans cze
dc.title Optimizing of phosphorus dosage in autotrophic denitrification of Thiobacillus denitrificans in batch reactors eng
dc.title.alternative Optimalizace dávkování fosforupři autotrofní denitrifikaci bakterií Thiobacilus denitrificans ve vsádkových reaktorech cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Thiobacillus denitrificans je v přírodě velmi hojně rozšířený mikroorganismus, který není ani toxický, ani patogenní. Z environmentálního hlediska se jedná o důležitý organismus, neboť se využívá jeho schopnosti denitrifikovat - zisk energie oxidací elementární síry a dalších jejích anorganických redukovaných sloučenin je spojen s anoxickou redukcí dusičnanových a dusitanových iontů až na plynný dusík. Tato práce je zaměřena na dávkování optimálního množství fosforu, který je jedním z klíčových faktorů efektivního růstu bakteriálních buněk, tak, aby nedocházelo k sekundárnímu znečišťování upravované vody. Všechny experimenty probíhali ve vsádkovém uspořádání a jako elektronový donor pro metabolické děje T. denitrificans byla použita elementární síra. cze
dc.event 4th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016 (25.04.2016 - 27.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.icct.cz/getattachment/PREDCHOZI-KONFERENCE/2016/Proceedings_ICCT2016.pdf.aspx
dc.identifier.obd 39877683 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account