Tři příklady opatření udržitelné městské mobility (Stockholm, Gratz, Pardubice)

Show simple item record

dc.contributor.author Jirsa, Vojtěch cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:41:22Z
dc.date.available 2017-05-11T10:41:22Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86832-95-1 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67198
dc.description.abstract V následujícím textu budou postupně popsány dvě vybrané případové studie ze zahraničí a jedna z ČR. Jedná se o praktické příklady opatření udržitelné městské mobility, která jsou v Programu pro zlepšování kvality ovzduší popsána v obecné rovině. Příklady mohou být určitou inspirací pro zástupce veřejné správy, zejména samosprávy obcí, kteří stojí před nelehkým úkolem implementace těchto programů. Jedná se o opatření, jednoznačně snižující vliv silniční dopravy na úroveň znečištění. Prvním příkladem dobré praxe je zpoplatnění vjezdu do centrální části města Stockholm. Příklad je zajímavý zejména s ohledem na způsob, jakým byl zdokumentován. Před, v průběhu i po realizaci opatření byly realizovány nejen rozsáhlé dopravní průzkumy, ale zároveň také průzkumy veřejného mínění. Výstupy analýz ukazují možnosti změny dopravního chování, ale také to, jak se mění vnímání regulativních dopravních opatření veřejností před, v průběhu a po jejich realizaci. Řada měst celého světa přistoupila v poslední čtvrtině 20. století k integrovanému plánováním dopravních systémů. Hlavním cílem komplexního plánování není pouhé navýšení nedostatečných kapacit částí komunikační sítě, hlavním cílem je zajištění dostupnosti cílů dopravy a kvalita života obyvatel měst. Jedním z dobrých příkladů integrovaného plánování je město Graz. V tomto příspěvku bude stručně popsán vznik přelomové dopravní strategie města a detailně popsáno jedno z významných realizovaných opatření - celoměstská zóna tempo 30. V závěru příspěvku budou popsány některé aspekty podpory rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích, které vedly k zisku ocenění Hlavní město cyklistů 2014. cze
dc.format p. 19-24 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. cze
dc.relation.ispartof Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XI cze
dc.rights open access cze
dc.subject udržitelná městská mobilita cze
dc.subject nejlepší praxe cze
dc.subject Stockholm cze
dc.subject Graz cze
dc.subject Štýrský Hradec cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject sustainable urban mobility eng
dc.subject best practice eng
dc.subject Stockholm eng
dc.subject Graz eng
dc.subject Pardubice eng
dc.title Tři příklady opatření udržitelné městské mobility (Stockholm, Gratz, Pardubice) cze
dc.title.alternative Three measures to promote sustainable urban mobility (Stockholm, Gratz, Pardubice) eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This contribution describes two foreign case studies and one case study from the Czech Republic. They are practical examples of sustainable transport measures, which are generally described in the Program for improving air quality in the Czech Republic. The case studies should be an inspiration for public officials from municipalities and regions, who face the difficult task of program implementation. Measures described clearly decrease impact of transportation on the air quality. First example is the congestion charging in Stockholm. This example is interesting in the way it was described and documented. Before, during and after implementation extensive traffic and public opinion surveys were implemented. These analyses show potential of changes in travel behaviour as well as the specifics of public perception of the transport measures over the time of their implementation. In the last quarter of the twentieth century many cities around the World moved towards an integrated urban transport planning. The main goal of holistic approach toward transport systems is not only the increase in road capacity, the main goal is the accessibility and quality of life in cities. One of the good examples of integrated planning is the city of Gratz. In this text the introduction of breakthrough transport strategy is described and one of the important implemented measures is described - citywide zone 30. Last case study comprises actions to promote cycling in the city of Pardubice, which led to the Cycling Capital of the Czech Republic 2014 awards. eng
dc.event Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XI (08.11.2016 - 10.11.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39877628 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account