Influence of corporate tax on business organizational form in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:40:39Z
dc.date.available 2017-05-11T10:40:39Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-245-2155-8 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67188
dc.description.abstract The goal of this paper is to determine influence of corporate tax in the Czech Republic on decision, whether the owner of business will choose corporate or non-corporate type of organizational form for his business. By examining data from 1993-2015 about changes of relevant tax rates and numbers of corporate and noncorporate type of business each year this research tries to find answer. The influence is connected with the issue of double taxation of profits of corporate type of business. Corporate income is taxed twice by corporate tax and income tax, while non-corporate type of business is taxed only once, but owner also have to pay social and health insurance from the profits. The results suggest low level direct dependency between corporate tax and ratio of number of corporate and non-corporate business. This result is inconsistent with previous studies on this subject and needs to be investigated further by expanded theoretical model in the future study. eng
dc.format p. 96-100 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Oeconomica eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 21th International conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject double taxation eng
dc.subject corporate tax eng
dc.subject business organizational form eng
dc.subject dvojité zdanění cze
dc.subject daň z příjmu právnických osob cze
dc.subject právní forma podnikání cze
dc.title Influence of corporate tax on business organizational form in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Vliv daně z příjmu právnických osob na právní formu podniků v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem článku je určit vliv daně z příjmu právnických osob v ČR na rozhodnutí vlastníků, zda-li zvolí pro svůj podnik korporátní nebo nekorporátní právní formu podnikání. Jako metoda výzkumu byla zvolena analýza dat z let 1993-2015 o změnách relevantních daňových sazeb a změnách počtu korporátních a nekorporátních typů podniků v ČR. Zkoumaný vliv je spojen s problématikou dvojího zdanění právnických osob v ČR. Právnické osoby jsou zdaňovány dvakrát daní z příjmu, zatímco fyzické osoby (určité typy podniků) pouze jednou, ale také musí odvádět sociální a zdravotní pojištění ze zisku. Výsledky analýzy naznačují nízkou míru závislosti mezi daní z příjmu právnických osob a poměrem počtu korporátních a nekorporátních typů podniků v ČR. Tento závěr není v souladu s předchozími studiemi na toto téma a měl by být opět přezkoumán pomocí rozšířeného teoretického modelu v budoucím výzkumu. cze
dc.event Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 (15.04.2016 - 16.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2016/09/OK_A5-sborn%C3%ADk-TPAVF-2016.pdf
dc.identifier.wos 000392677500015
dc.identifier.obd 39877585 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account