First Ka and Q band Results of Atmospheric Attenuation Measurements Using Alphasat Receiver in Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Pek, Viktor cze
dc.contributor.author Brázda, Vladimír cze
dc.contributor.author Fišer, Ondřej cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:40:22Z
dc.date.available 2017-05-11T10:40:22Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5090-1674-7 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67184
dc.description.abstract This contribution is describing interesting attenuation events in 39 and 19 GHz frequency bands using the measurement of signal of satellite Alphasat in Prague. Rain rates at two sites were measured continuously. A table of highest measured attenuation is added and discussed including thought about the rain type. The highest recorded attenuation was A19=8.1dB (A39=23dB) in 19 (39) GHz frequency bands while rain rate was exceeding 20 mm/h. An original equation for frequency scaling was formulated in the form of A39=2,7 A19 + 2,5 [dB]. eng
dc.format p. 470-474 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Radioelektronika 2016 : conference proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Atmospheric attenuation, Satellite propagation, Rain attenuation, Aldo Alphasat experiment eng
dc.subject Atmosférický útlum, družicové šíření, útlum deštěm, experiment Aldo Alphasat cze
dc.title First Ka and Q band Results of Atmospheric Attenuation Measurements Using Alphasat Receiver in Czech Republic eng
dc.title.alternative První výsledky atmosférického útlumu pásma Ka a Q měřené pomocí přijímače Alphasat v České republice. cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento příspěvek popisuje zajímavé útlumové události v pásmech 39 a 19 GHz pomocí měření signálu družice Alphasat v Praze. Srážky byly nepřetržitě měřeny na dvou místech. Tabulka největších útlumů je přidána a diskutována včetně typu deště. Největší zaznamenaný útlum je A19 = 8.1 dB (A39 = 23 dB) v pásmu 19 (39) GHz zatímco srážky přesahovaly intenzitu 20 mm/h. Originální rovnice pro kmitočtové škálování je ve formě A39 = 2,7 A19 + 2,5 [dB]. cze
dc.event 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016 (19.04.2016 - 20.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1109/RADIOELEK.2016.7477398
dc.relation.publisherversion http://dx.doi.org/10.1109/RADIOELEK.2016.7477398
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000383741100099 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84977619502
dc.identifier.obd 39877568 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account