Clutter supression in passive coherent radar systems

Show simple item record

dc.contributor.author Řezníček, Michal cze
dc.contributor.author Bezoušek, Pavel cze
dc.contributor.author Shejbal, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:39:59Z
dc.date.available 2017-05-11T10:39:59Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-221-1 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67179
dc.description.abstract In this paper least mean squares methods application to ground clutter echoes suppression in bistatic radar systems are described. Tests of LMS and NLMS filters on real data are presented and their effectiveness for ground clutter echoes suppression is discussed. Finally it was found that the ground clutter echoes suppression effectiveness is highly deteriorated by ground clutter echoes presence in the reference signal. eng
dc.format p. 151-154 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 58th International Symposium ELMAR 2016 : proceedings eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Adaptive Filter eng
dc.subject Bistatic radar eng
dc.subject Ground Clutter eng
dc.subject Signal processing eng
dc.subject LMS eng
dc.subject NLMS eng
dc.subject Adaptivní filtr, Bistatický radar, Pozemní clutter, Zpracování signálu, LMS, NLMS cze
dc.title Clutter supression in passive coherent radar systems eng
dc.title.alternative Potlačení nežádoucích odrazů pro bistatický radiolokátor cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek popisuje užití adaptivních algoritmů založených na minimalizaci čtverců k filtraci nežádoucích odrazů od pozemních stacionárních cílů v bistatickém radiolokátoru. K filtraci jsou užity LMS a NLMS algoritmy. Jejich efektivita potlačení pozemních cílů byla testována na reálném signálu. V poslední kapitole je uvedena analýza faktorů které mohou mít dopad na efektivitu potlačení nežádoucích odrazů při užití filtrů LMS a NLMS. cze
dc.event 58th International Symposium ELMAR 2016 (12.09.2016 - 14.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ELMAR.2016.7731775
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7731775/
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000390949200035
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84996848782
dc.identifier.obd 39877561 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account